Futbalová TTS-ka zostáva v Biskupiciach

7. 9. 2009

Minimálne do konca sezóny 2009/2010 budú futbalisti TTS Trenčín hrať svoje domáce zápasy na ihrisku v Biskupiciach. S takýmto výsledkom sa skončilo rokovanie medzi zástupcami majiteľov ihriska – TJ Bratislava, mestom  a klubom TTS Trenčín.


Klub TTS Trenčín, ktorý užíva ihrisko v Biskupiciach, dostal od majiteľa pozemkov Telovýchovnej jednoty (TJ) Bratislava návrh na ukončenie nájomného vzťahu. Minulotýždňové rokovanie na mestskom úrade bolo zvolané so zámerom doriešiť nájomný vzťah medzi TJ Bratislava a TTS Trenčín, aby sa ihrisko využívalo na doterajšie športové aktivity.


Majiteľ pozemkov súhlasil s pokračovaním športových aktivít na ihrisku v Biskupiciach s podmienkou, že nájomcom nebude TTS Trenčín, ale Mesto Trenčín.


Prítomní sa dohodli na tom, že TJ Bratislava uzatvorí nájomnú zmluvu s Mestom Trenčín na prenájom ihriska v Biskupiciach s právom prenajať ho ľubovoľnému podnájomcovi na dobu určitú do ukončenia športovej sezóny 2009/2010, t. j. do júna 2010. Mesto Trenčín následne uzatvorí podnájomnú zmluvu s TTS Trenčín na prevádzkovanie ihriska.


/mr/


(Informácie na voľné použitie)


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!