Frézovanie pňov je ukončené, orezy pokračujú

10. 9. 2018

V auguste bolo v Trenčíne odstránených 202 pňov po stromoch, ktoré vyrúbali v minulých rokoch. Orezy krov i stromov vo verejnej zeleni naďalej pokračujú.

Z areálov 8 základných a 6 materských škôl zmizli pne, ktoré predstavovali nebezpečenstvo pre deti pri ich hrách. Pne frézovali i vo verejnej zeleni na uliciach Inovecká, Piaristická, Soblahovská a v ostrovčeku medzi ulicami Kniežaťa Pribinu a Palackého. Práce mesto vysúťažilo za necelých 12 tisíc eur. Pne vyfrézovali po celom obvode do hĺbky asi 25 cm a priestor zarovnali s okolitým terénom.

frézovanie pňov je ukončené

Po viacerých rokoch sa v máji začal významnejší orez stromov a krov na mestských pozemkoch. Jeho význam spočíva nielen v bezpečnosti, ale aj v udržaní a zlepšení zdravotného stavu drevín. Ide o arboristické orezy alejových ulíc, orezy vysoko vzrastlých stromov lanovou technikou a orezy krov. Práce vykonávajú vysúťažené spoločnosti. Mesto zadáva orezy podľa zmapovanej situácie a stavu drevín a akceptuje i opodstatnené požiadavky občanov. Do orezov investuje v tomto roku takmer 300 tisíc eur.

orezy stromov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!