Finálna fáza rekonštrukcie osvetlenia v Trenčíne

12. 3. 2008

Naplánovaná kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia v Trenčíne bude ukončená do konca mája 2008. Do konca apríla sa ukončia aj  tzv. ,,dorábky“, teda rozkopané povrchy z jesene budú zaasfaltované a zeleň upravená. Posledné ulice, ktorých sa bude rekonštrukcia týkať, sú Hviezdoslavova a Jaselská. Zároveň sa nasvietia priechody pre chodcov.


Uvedené termíny boli stanovené ostatný týždeň na kontrolnom dni, ktorého sa zúčastnili zástupcovia odborných útvarov Mestského úradu v Trenčíne a zástupcovia spoločnosti SIEMENS, s.r.o. V Trenčíne je starostlivosť o verejné osvetlenie zabezpečovaná externe prostredníctvom spoločnosti SIEMENS, s.r.o., ktorá sa stala víťazom verejnej súťaže ešte v roku 2003.  Zmluva medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou SIEMENS sa týka prevádzky a údržby verejného osvetlenia a svetelnej signalizácie, v ktorej sú špecifikované podmienky správy tohto majetku do roku 2017.


V prvej etape rekonštrukcie boli vymenené všetky svietidlá, čím sa znížila spotreba elektriny a mesto ušetrí na výmene žiaroviek a zníženej spotrebe, čo sa dá vyčísliť úsporou  2,5 až 3 milióny korún ročne.


V druhej  etape, ktorá prebieha  od septembra 2006, bola realizovaná kompletná výmena približne 1 700 svetelných miest, 88 rozvádzačov a príslušnej kabeláže na doterajších svietidlách.  Pribudli viaceré obojstranne žiarovo-pozinkované stožiare, a to vrátane medzistožiarneho káblového rozvodu napojeného zo stožiara verejného osvetlenia. Stožiare sa osadzovali do nových monolitických stožiarových základov.


Výkopy, ktoré súviseli s druhou etapou rekonštrukcie osvetlenia, boli zasypané ešte v zimných mesiacoch. Uhladenie povrchov, asfaltovanie a práce na úpravách zelene sa budú realizovať v najbližších týždňoch, nakoľko to až teraz umožňuje počasie.


Každá rozsiahlejšia investícia má aj svoje negatíva a tými sú obmedzenia v bežnom živote mesta. ,,Chceme poďakovať občanom, ktorí museli strpieť výkopové a iné práce v blízkosti svojich domovov alebo aj pri prechádzaní mestom. Všetky tieto nepríjemnosti boli vyvolané našou snahou dosiahnuť celkové zlepšenie situácie, k čomu smerujeme a sme vo finálnej fáze. Čaká nás ešte časť centra mesta a nasvietenie niektorých priechodov pre chodcov,“ pripomína vedúci Útvaru životného prostredia a dopravy MsÚ v Trenčíne Ladislav Petrtýl.


Posledné rekonštrukčné práce sa budú týkať Hviezdoslavovej a Jaselskej ulice a začnú sa v priebehu marca. Budú realizované najmenej invazívnym spôsobom, takzvaným pretláčaním. Vďaka tomu sa urobia len nevyhnutné výkopy.


Pracovníci útvaru životného prostredia zároveň upozorňujú, že nie všetky výkopové práce, ktoré sa v meste realizovali, súvisia s osvetlením.


Všetky podnety od občanov boli prijímané priebežne, na základe čoho sa potom upravovali priority v harmonograme postupu prác. Ďalšie pripomienky k osvetleniu prijíma Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ v Trenčíne. Nové investície do osvetlenia budú realizované postupne v ucelených ,,balíkoch“ tak, aby čo najmenej zaťažovali bežný chod mesta.


 


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!