Európsky týždeň mobility v našich škôlkach

23. 9. 2021

Každý rok od 16. do 22. septembra motivuje, aby sme si zvolili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklodoprava. Môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

Do kampane Európsky týždeň mobility sa zapojili aj viaceré trenčianske materské školy. Tohtoročná téma znela „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“.

Kampaň podporili aj učiteľky a deti Materskej školy Na dolinách. Deti z triedy „Slniečka“ si priniesli svoje kolobežky a na dopravnom ihrisku si zopakovali poznatky o dopravných predpisoch. Na záver dostalo každé dieťa vodičský preukaz.

20. ročník Európskeho týždňa mobility nezostal ľahostajný ani pre Materskú školu na ulici M. Turkovej. Buďme zdraví, cestujme ekologicky – to bola motivácia pre tamojších predškolákov. Okrem rozhovorov, didaktických aktivít súvisiacich s ekológiou a dopravou, deti vystrihovali, nalepovali, maľovali, vytvárali koláž. Takto vytvorili pútavé plagáty. V utorok 21. septembra 2021 sa v tejto škôlke uskutočnilo veselé dopoludnie na bicykloch a kolobežkách, nechýbali súťaže. Deti si z celého týždňa odniesli príjemné zážitky a aj množstvo nových poznatkov.

V Materskej škole na Ulici 28. októbra mali vzdelávaciu aktivitu, kde deti k osobným autám pridávali panáčikov, pričom si uvedomovali možnosti obsadenosti áut. Počas rozhovorov so svojimi učiteľkami logicky premýšľali nad tým, kto a prečo najviac znečisťuje ovzdušie, prečo je ozónová vrstva dôležitá, čo sa deje, keď sú na nej diery. Hovorili aj o tom, ako zabrániť znečisťovaniu ovzdušia v meste? Prišli na to, že ak by sa po meste vozili autobusom, veľa ľudí by sa odviezlo naraz a nebolo by na uliciach toľko áut s čmudiacimi výfukmi. Deti už dnes vedie, že je výhodné jazdiť na bicykloch, kolobežkách alebo chodiť pešo. Okrem rozhovorov aj tvorili. Vyfarbovali časti a skladali do celkov bicykle. Kreslili postavy v pohybe – na bicykli s prilbou. Venovali sa i dopravnej výchove. Zopakovali si, že po ceste sa jazdí po pravej strane, ako je dôležité byť pozorný a ohľaduplný a dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Učiteľky z Materskej školy na Šafárikovej ulici diskutovali s deťmi o význame udržateľnej dopravy a čas si spestrili aj tvorbou rôznymi výtvarnými technikami – maľovali, modelovali, pracovali s tušom, voskovkami, strihali, lepili až napokon vytvorili koláž Naša ulica – naše mesto, na ktorej dominovali alternatívne dopravné prostriedky. Deti preferovali kolobežky.

Materská škola na Švermovej ulici je enviromentálne zameraná. Rôznymi aktivitami sa v nej počas celého roka snažia deťom priblížiť aj dôležitosť udržateľného spôsobu dopravy, ktorá vedie k zníženiu emisií uhlíka a zlepšeniu kvality ovzdušia, nehovoriac o podpore zdravého životného štýlu. S deťmi častejšie hovoria aj o bezpečnosti v doprave, dodržiavanie pravidiel a o výhodách verejnej hromadnej dopravy, pešej chôdze, cyklistiky, či používania kolobežiek. Tak tomu bolo aj počas Európskeho týždňa mobility. Troj – štvorročné ročné deti sa so svojimi učiteľkami rozprávali o vzťahu k životnému prostrediu a svojmu mestu, posilnili si enviromentálne cítenie, lepili kolobežky na cyklochodník. Deti si do tabuľky spôsobov dopravy do materskej školy pripínali panáčika za každý deň – podľa toho, či prišli peši, na bicykli, kolobežke alebo autom. Popritom sa rozprávali, akú dopravu by v našom meste chceli, odhaľovali problémy, analyzovali ich a zapájali kritické myslenie.

Všetkým zástupcom predškolských zariadení ďakujeme za edukačnú a veľmi užitočnú prácu s deťmi, ktoré tak môžu poučiť svojich iných rovesníkov i dospelákov v téme, ktorá je dnes a bude aj v budúcnosti mimoriadne aktuálna a dôležitá.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!