Ešte raz o výtlkoch na komunikáciách

5. 5. 2006

           Začiatkom apríla Mesto Trenčín prostredníctvom svojho viceprimátora Antona BOCA prezentovalo predpoklad o ukončení opráv výtlkov na miestnych komunikáciách po zimnom období do konca štvrtého mesiaca tohto roka. Tento odvážny odhad sa však vzhľadom na množstvo a závažnosť výtlkov nepodarilo naplniť napriek tomu, že Mesto Trenčín za mesiac investovalo na komunikácie 787 tisíc Sk a je položených viac ako 100 t obaľovacej zmesi.


          „Jednotlivé opravy sú rozšpecifikované a natermínované, ale výtlkov je strašne veľa a oprava náročná, až sa obávam uviesť, kedy to bude hotové. Ešte ani koniec mája nie je definitívny termín,“ hovorí dnes A. Boc. „V apríli sme sa zamerali na hlavné zberné komunikácie, najmä tie, kadiaľ vedú autobusové linky. Teraz budeme odstraňovať všetky výtlky v uliciach jednotlivých mestských častí. Bez výtlkov je už takmer celé sídlisko Juh, odtiaľ sa práce presúvajú do dolného mesta, to znamená na Soblahovskú ul., Noviny a Trenčianske Biskupice. Vzápätí budeme pokračovať na Sihoti a v Zámostí.“


          Bez výtlkov sú už v súčasnosti ulice Novomeského, Saratovská, K výstavisku, Vansovej, Západná, Šafárikova, M. Bela, Ľ. Stárka, gen. Svobodu, Zlatovská, Opatovská, Staničná, Hodžova, Mládežnícka, Nábrežná, Bezručova, Soblahovská, Nad tehelňou, Halalovka, Žilinská, Železničná a priestory pred autobusovou a železničnou stanicou.


          Podľa viceprimátorových slov dodávateľská firma, víťaz verejnej súťaže, plní všetky požiadavky mesta. „Privítali sme, že firma doviezla do Trenčína výkonný stroj, tzv. cestnú frézu. Práce sa spočiatku urýchlili, až sa stalo, že  vyfrézované miesta sa hneď nestačili zaplniť obaľovacou zmesou. Niekedy občania trpeli vyfrézované diery na vozovke, síce označené, ale nezaplnené. Verím, že teraz už taký stav nie je a nebude,“ konštatuje A. Boc, ktorý sa neobáva, že by sa oddialil termín začatia súvislých opráv asfaltovobetónovým kobercom. Tieto práce sa začnú už tento mesiac.


          Mesto Trenčín pripomína, že výtlky nie sú len na miestnych komunikáciách. Sú aj na komunikáciách v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja a tiež nie sú ešte všetky odstránené. Pripomenieme, že vyšší územný celok má v správe komunikácie na uliciach Kubranská, Kubrická, J. Derku, komunikáciu od kruhového objazdu pod sídliskom Juh až po čerpaciu stanicu Esso, Legionársku ul. od železničného priecestia v smere na Trenč. Turnú, Biskupickú ul. v smere do Nozdrkoviec až po otoč, Istebnícku, Hanzlíkovskú, Záblatskú ul. a časť Ul. Dolné Pažite v Záblatí. Mesto upozorní správcu týchto komunikácií na požiadavky občanov na odstránenie výtlkov.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!