EKOLAMP Slovakia je ekologický partner pre vaše vianočné osvetlenie

5. 12. 2011

Umelé osvetlenie je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života, potrebujeme ho pre bežný život aj pri slávnostných príležitostiach.


 


Viete si predstaviť Vianoce a sviatočnú atmosféru bez tisícky svetielok?


EKOLAMP Slovakia  chce upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, že osvetlenie môže byť pekné, úsporné a zároveň sa môžeme správať ekologicky.


Moderné úsporné svetelné zdroje používa čoraz viac domácností. Avšak aj tie raz dosvietia a stanú sa odpadom. V lineárnych žiarivkách, úsporných kompaktných žiarivkách a výbojkách sa nachádza aj nepatrné množstvo ortute. V nerozbitom stave žiarivky a ani výbojky nie sú škodlivé. Avšak, ak sa rozbijú – neodborným a nešetrným zaobchádzaním, na skládke odpadu, úmyselne pri manipulácii – ortuť spolu s ďalšími toxickými látkami, ktoré sa v nich nachádzajú, sa odparuje a dostáva do ovzdušia. Týmto sa znečisťuje nielen životné prostredie, ale vdychovanie ortuťových pár poškodzuje aj ľudské zdravie.


Preto je potrebný ich separovaný zber. Separovaným zberom žiariviek chránime svoje zdravie, životné prostredie a predchádzate  znečisťovaniu alebo poškodzovaniu nášho okolia


Pri výmene starých žiariviek za nové môžeme využiť možnosť spätného odberu.  Použité  a nesvietiace žiarivky možeme odovzdať predajcovi, od ktorého si kupujeme nový svetelný zdroj a on sa postará o ich ekologickú likvidáciu.


Táto služba je bezplatná.


Počet zberných miest stále rastie. Predajcovia svetelných zdrojov sú povinní zabezpečiť spätný odber vadných alebo nesvietiacich žiariviek. Možnosť bezplatne vrátiť starú nefunkčnú žiarivku pri kúpe novej má každý občan.


Platí pri tom pravidlo – kus za kus.


Starý výrobok musíme do predajne priniesť kompletný. V prípade, že výrobok kompletný nebude, predajca alebo distribútor môže odmietnuť jeho prevzatie.


Väčšie množstvo môžete odovzdávať na zberných dvoroch. Viac informácií ako aj zoznam zberných miest a miest oddeleného zberu nájdete na stránke www.ekolamp.sk.


 


EKOLAMP Slovakia je združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky, ktoré pre svojich členov zabezpečuje plnenie ich zákonných povinností a nakladanie s nefunkčnými svetelnými zdrojmi a svietidlami, t.j.  ich zber a ekologickú recykláciu


Chráňme si naše životné prostredie!


Len s Vašou pomocou budú množstvá v separovanom zbere rásť – rovnako ako stromy, tráva, kvety …….


www.ekolamp.sk


EKOLAMP HOTLINE: 0914 / 22 44 44

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!