Efektívnejšie práce a služby – Trenčín ušetrí ročne 39 miliónov korún!

22. 2. 2006

          Vedenie Mesta Trenčín prijalo na začiatku svojho funkčného obdobia rozhodnutie o zaistení služieb a prác, ktoré predtým zabezpečovalo vlastnými organizáciami, tzv. outsorcingom, teda cez externých dodávateľov. Po odobrení tohto rozhodnutia poslancami mestského zastupiteľstva prax v nasledujúcich rokoch ukázala správnosť tohto rozhodnutia.


          Dve verejné súťaže, ukončené v roku 2005, Mestu Trenčín usporia v tomto kalendárnom roku sumu takmer 27 miliónov korún. „Na základe zákona o verejnom obstarávaní sa nám podarilo súťažou na dodávateľa služieb súvisiacich s nakladaním  a likvidáciou komunálneho odpadu znížiť cenu o 17  miliónov korún ročne. Pri súťaži na dodávateľa súvislých opráv vozoviek asfalto-betónovým kobercom prípadne inou technológiou, súvislej opravy chodníkov a stavebnej údržby vozoviek, sme súťažné podmienky postavili tak, že sa nám podarilo vysúťažiť cenu o 38 % nižšiu, aká bola doteraz. Úspora za porovnateľný objem prác v m² bude predstavovať  9,5 mil. korún,“ hodnotí posledné obdobie primátor Trenčína Branislav Celler.


          Tieto súťaže však neboli prvými krokmi Mesta Trenčín v tejto oblasti. Treba spomenúť aj dve z minulosti. Podľa primátorových slov, ak by externe nebola zabezpečovaná starostlivosť o verejné osvetlenie a pritom je bežné, že mnohé mestá ho samy spravujú a ak by nový operátor neinvestoval do rekonštrukcie osvetlenia, čím došlo k zníženiu spotreby, tak dnes by náklady na osvetlenie boli o 11 mil. Sk ročne vyššie. „V minulom období sme tiež vyhlásili verejnú súťaž na operátora, ktorý by prevádzkoval mestské kotolne. Tam sa už tiež prejavila úspora v objeme 1,7 mil. Sk. Potvrdzuje sa náš predpoklad, že dobre zorganizovanou verejnou súťažou sa prechod týchto služieb do správy firmám, odborníkom v danej oblasti, ktorí majú na trhu svoju pozíciu, prejaví v mestskom rozpočte úsporou 39 miliónov korún ročne,“ hovorí B. Celler.


          Okrem úspory cien je však dôležité ustrážiť aj kvalitu dodávaných prác alebo služieb. Primátor je presvedčený, že ich kvalita je neporovnateľne vyššia. „Ako príklad uvediem verejné osvetlenie. Dakedy bola priemerná svietivosť na území mesta 65%. To doslova znamená, že 35% lámp nesvietilo. Dnes je svietivosť aj zmluvne zabezpečená na 98 % a rozbieha sa ďalšia etapa rekonštrukcie,“ konštatuje trenčiansky primátor.


          Zvýšenú efektivitu prác pri nakladaní a likvidácii odpadu pocítili občania na vlastných peňaženkách. „Vďaka vysúťaženým podmienkam som mohol v decembri minulého roku navrhnúť poslancom mestského zastupiteľstva, aby znížili cenu za odvoz komunálneho odpadu zo 620 Sk ročne na obyvateľa na 570 Sk. Pri mestských komunikáciách je to úplne čerstvý vzťah, ale víťazná spoločnosť je renomovanou európskou firmou a hádam nikoho nenapadne pochybovať o kvalite jej práce,“ s optimizmom sa pozerá do blízkej budúcnosti štatutár Mesta Trenčín.


 


+ Externe zabezpečovaná starostlivosť o verejné osvetlenie a investície nového operátora do jeho rekonštrukcie znížia náklady mesta na osvetlenie o 11 mil. Sk ročne.


Ilustračná snímka: Ferdinand Rybníček

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!