Druháci vykorčuľovali na ľad

10. 9. 2018

Školský korčuliarsky program pre žiakov 2. ročníka všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín sa dnes (10. 9.) začal. Ako prví sa budú učiť, respektíve zdokonaľovať v korčuľovaní druháci zo Základnej školy na Hodžovej ulici.

druháci na ľade

Do spoločného projektu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a Mesta Trenčín sa v tomto školskom roku aktívne zapojí 525 druhákov. Mesto zdarma poskytne ľadovú plochu na Zimnom štadióne P. Demitru pre 24 kurzov školského korčuliarskeho programu, vytvorí podmienky pre uzavretie a financovanie pracovného pomeru so 4 ambasádormi športových aktivít a zabezpečí dopravu žiakov zo škôl na štadión a späť.

SZĽH poskytne výstroj pre účastníkov školského korčuliarskeho programu, zabezpečí pre nich občerstvenie a diplomy. Zároveň odporučí Mestu vhodných odborne vyškolených ambasádorov športových aktivít.

Projekt „Športové centrum pri základnej škole“ sa týka aj popoludňajšieho športového programu pre žiakov 1. stupňa minimálne na 4 školách pod dohľadom ambasádorov športových aktivít.

Zmluvný vzťah, týkajúci sa realizácie spomínaného projektu medzi Mestom Trenčín a Slovenským zväzom ľadového hokeja, bude trvať počas najbližších dvoch školských rokov, teda do 30. 6. 2020.

druháci sa učia korčuľovať

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!