Druhá etapa rekultivácie skládky bude stáť 30 mil. Sk

3. 5. 2006

           Druhú etapu rekultivácie skládky odpadu Trenčín – Zámostie za takmer 30 miliónov korún vykoná Považská odpadová spoločnosť (POS), ktorá vyhrala verejnú súťaž.


           Rozhodli o tom poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na svojom aprílovom rokovaní. Skládka by mala byť zneškodnená do roku od prijatia uznesenia. Mesto bude cenu za rekultiváciu skládky uhrádzať 15 rokov v pravidelných polročných splátkach odo dňa vystavenia prvej faktúry, pričom prvá faktúra bude vystavená rok po ukončení rekultivácie, ktorá ročne zaťaží rozpočet necelými dvoma miliónmi.


          Po uzavretí skládky odpadu Trenčín – Zámostie vznikla v posledných rokoch pred hlavným vstupom nelegálna skládka. Mesto preto vyčlenilo v kapitálových výdavkoch na tento rok 15 miliónov korún na jej odstránenie. Vzhľadom na časový faktor, ako aj faktor technickej a ekonomickej previazanosti odstránenia nelegálnej skládky s rekultiváciou skládky Trenčín – Zámostie odporučil predseda komisie životného prostredia a dopravy pri MsZ Jozef Mertan poslancom zastupiteľstva schváliť začatie rokovaní s Považskou odpadovou spoločnosťou Trenčín o zabezpečení odstránenia nelegálnej skládky a poslanci s tým súhlasili.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!