Dotácie pre kultúru a záujmovú umeleckú činnosť udelené v 1. kole

25. 3. 2008

Na základe uznesenia Grantovej komisie z 13. 2. 2008 a v súlade s rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2008, poskytne Mesto Trenčín na základe rozhodnutia primátora Branislava Cellera zo svojho rozpočtu  95 dotácií  na podujatia a činnosť v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti v roku 2008 – 1. Kolo  v celkovej výške 2 milióny 630-tisíc Sk.


V roku 2007 udelilo Mesto Trenčín na podujatia dotácie v celkovej výške 2 600 000 Sk. Tento rok je na podujatia určených 3 300 000 Sk, z toho bolo v prvom kole rozdelených 2 630 000 Sk, 670 000 Sk je určených pre 2. kolo. Dotácie na činnosť jednotlivých súborov sú zachované v rovnakom objeme ako minulý rok, pričom v 1. kole bolo prerozdelených 415 000 Sk a do druhého kola sa presúva 85 000 Sk. V uvedených prípadoch ide o granty pre jednotlivých žiadateľov do 200 000 Sk. Podujatia finančne náročnejšie musia byť zahrnuté priamo do rozpočtu mesta a ide o imidžotvorné podujatia mesta. Na tie je v rozpočte mesta vyčlenených celkovo 3 900 000. Patrí sem festival Artfilm, Pohoda, Historické slávnosti, Hradné slávnosti, Pri Trenčianskej bráne, Trenčiansky jazzový festival a Artkino Metro.


 


A) PODUJATIA                                                                                                               Spolu: 2 630 000 Sk


  1. Združenie na podporu DFS Kornička: Reprezentácia mesta Trenčín DFS Kornička, 50 000 Sk
 2. Združenie Bludní rytieri: Starí Gréci a Trenčín, 30 000 Sk
 3. Kolomaž (združenie pre súčasné umenie), o.z.: Sám na javisku,130 000 Sk
 4. Kolomaž (združenie pre súčasné umenie), o.z.: Otvorený kultúrny priestor 2008, 100 000 Sk
 5. Kolomaž (združenie pre súčasné umenie): o.z., Detský divadelný klub 2008,120 000 Sk
 6. Kultúrne centrum Sihoť, o.z.: Živá hudba –výchovné koncerty pre deti MŠ a ZŠ,10 000 Sk
 7. Kultúrne centrum Sihoť, o.z.: Ad fontes Musicae – K prameňom hudby -VIII. Ročník, 60 000 Sk
 8. Kultúrne centrum Sihoť, o.z.: Priateľstvo bez hraníc – VI. Ročník,15 000 Sk
 9. LampART, o.z.: Alternatívne Vianoce 2008, 80 000 Sk
 10. V siedmom nebi: Tvorba – Výtvarná výstava Zuzany Janíčkovej v Mestskej galérii, 5 000 Sk
 11. LampART, o.z.: Dramaturgický plán LampART 2008,100 000 Sk
 12. Art Music Union, o.z.: Stretnutie svetov, 50 000 Sk
 13. Divadlo Normálka: Folkový večer,15 000 Sk
 14. Divadlo Normálka: Divadelné predstavenie – Samo z lazov, 40 000 Sk
 15. Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne: IX. Medzinárodné stretnutie speváckych zborov Ljubljana -Kraków -Trenčín 2008, 35 000 Sk
 16. Kultúrne centrum Sihoť, o.z.: Hojné požehnanie Vám nesieme…, 45 000 Sk
 17. Kultúrne centrum Sihoť, o. z.: Mikuláš deťom – deti Mikulášovi,10 000 Sk
 18. Mgr. Katarína Pazúriková Vakošová – Agentúra JoVa: Náklady na pobyt zahraničných účastníkov festivalu Daj Boh šťastia tejto zemi – adventného festivalu speváckych zborov, 70 000 Sk
 19. TJ Mladosť: Perinbaba,10 000 Sk
 20. TJ Mladosť: Benefičný koncert,10 000 Sk
 21. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne: Od ZUŠ po vlastné ateliéry – autorská výstava Mgr. Jozefa Švikruhu k životnému jubileu 65 rokov spolu so svojimi bývalými žiakmi,15 000 Sk
 22. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne: V očakávaní – výstava fotografií Veroniky Markovičovej,10 000 Sk
 23. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne: Kovové inšpirácie – autorská výstava Jozefa Syrového k životnému jubileu 65 rokov,10 000 Sk
 24. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne: M2 – Milan a Vladislav Malastovi – Fotografie a Obrazy,10 000 Sk
 25. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne: Výstava k jubileu – Oliver Porubský (70 rokov), 10 000 Sk
 26. Detský folklórny súbor Radosť: Poznávanie tradícií iných národov + prezentácia mesta, 50 000 Sk
 27. Atyp, o.z.: Splanekor 2008, 20 000 Sk
 28. Trenčianska nadácia: Trenčianske korzo 2008,10 000 Sk
 29. Trenčianska nadácia: Deň klaunov 2008 – Mesto plné hračiek, 40 000 Sk
 30. Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín: Účasť FS Trenčan na medzinárodných folklórnych festivaloch v zahraničí, 50 000 Sk            
 31. Piano club: Pravidelné stretnutie s dobrou muzikou,100 000 Sk
 32. Piano club: Koncert v Piane,100 000 Sk
 33. Občianske združenie HoryZonty: Festival dobrodružných filmov HoryZonty, 70 000 Sk
 34. Veselé Zlatovce, o.z.: Fašiangový sprievod a pochovávanie basy, Vešanie Ďura, Jánske ohne,15 000 Sk
 35. Rodičovské združenie pri Strednej umeleckej škole: Smell the system – Výstava fotografií s videoprojekciou, 5 000 Sk
 36. Tanečný klub Aura Dance, o.z.: Vianočná tanečná show, 5 000 Sk
 37. Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne: Festival Trenčianska hudobná jeseň,100 000 Sk
 38. Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne: Festival Trenčianska hudobná jar,100 000 Sk
 39. Rodičovské združenie pri ZUŠ Trenčín: Jubilanti Meškovci – Výstava Vierky, Igora a Jána Meškovcov, 20 000 Sk
 40. Vodníček, s.r.o.: Kultúrne leto na Zámostí, 95 000 Sk
 41. Kultúrne centrum Aktivity, o.z.: Tábory bez hraníc 2008, 40 000 Sk
 42. Kultúrne centrum Aktivity, o.z.: Staré remeslá Trenčína a okolia, výstavy umelecko-ľudovej tvorivosti,10 000 Sk
 43. Občianske združenie Seniorklub Družba Trenčín: Účasť na 65. ročníku Kirchtag Villach 2008, 30 000 Sk
 44. Občianske združenie Seniorklub Družba Trenčín: Náš predvianočný čas 2008 – Koledy Slovenska, 5 000 Sk
 45. Folklórny súbor Družba, o.z.: Reprezentácia mesta Trenčín v zahraničí – Celosvetový folklórny festival CIOFF v Mexiku, 100 000 Sk
 46. Občianske združenie Favonius: Bienále amatérskej a detskej keramiky v Trenčíne -1. ročník, 10 000 Sk
 47. Eva Chupáčová: Raks Fatima Festival 2008, 20 000 Sk
 48. Komorný orchester mesta Trenčín: Zahraničné koncerty Komorného orchestra v roku 2008, 40 000 Sk
 49. Kultúrne centrum Dlhé Hony Trenčín, o.z.: Škola ľudových remesiel, 35 000 Sk
 50. Kultúrne centrum Dlhé Hony Trenčín, o.z.: Vydanie CD nosiča – Hudobná skupina Nylon Union, 10 000 Sk
 51. OZ Materské centrum Srdiečko: Rodinný karneval pre deti s MC Srdiečko,10 000 Sk
 52. OZ Materské centrum Srdiečko: Tvorivé predpoludnia s tetou Aničkou,10 000 Sk
 53. OZ Materské centrum Srdiečko: Šarkaniáda pre najmenších, 5 000 Sk
 54. Umelecká agentúra TONAS, s.r.o.: Medzinárodný deň detí 2008, 90 000 Sk
 55. Trenčianske Hradné Divadlo, o.z.: Monodrámy, 10 000 Sk
 56. Trenčianske Hradné Divadlo, o.z.: Karel Čapek: Zo života hmyzu, 40 000 Sk
 57. OZ Country tanečný súbor Maryland: 15. narodeniny súboru Maryland, 20 000 Sk
 58. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne: Poznávame Trenčanov, 20 000 Sk
 59. Ing. Vladimír Kulíšek KVART: Kulišáreň, 20 000 Sk
 60. Divadlo Divadielko, o.z.: Divadelné predstavenie Osud jablka,10 000 Sk
 61. Kultúrne centrum Kubra, o..z.: Stavanie mája na námestí v Kubre, 5 000 Sk
 62. Kultúrne centrum Kubra, o..z.: Oslava Medzinárodného dňa detí,10 000 Sk
 63. Trenčianska jazzová spoločnosť, o.z.: Bluesnenie IX, 40 000 Sk
 64. T – Via, o.z.: Art chvíľa – Tvorivé dielne, sympózium, 70 000 Sk
 65. T – Via, o.z.: Betlehemy – Tvorivé dielne za účelom zhotovenia drevených Betlehemov pre koledníkov Dobrej noviny, 25 000 Sk
 66. Tanečná skupina Goonies, o.z.: Tanečná rozprávka Vianoc 2008,10 000 Sk
 67. Kultúrne centrum Kubra, o.z.: Oslava 75. výročia vzniku FS Kubra, 120. výročie dychovej hudby, 85 000 Sk
 68. Dušan Tadlánek: Legenda o drakovi – Rytiersky turnaj, 50 000 Sk

 


B) ČINNOSŤ                                                                        Spolu: 415 000 Sk 1. Združenie na podporu DFS Kornička: Zabezpečenie činnosti DFS Kornička v roku 2008, 20 000 Sk
 2. Kultúrne centrum Sihoť, o.z.: Fistulatoris Consort – príspevok na činnosť,15 000 Sk
 3. Kultúrne centrum Sihoť, o.z.: Musica Poetica – príspevok na činnosť, 20 000 Sk
 4. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Trenčíne: Vykonanie cirkevných obradov (cirkevné sobáše a cirkevné pohreby), vydávanie časopisu „Trenčiansky evanjelik“,10 000 Sk
 5. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Trenčíne: Grant na činnosť spevokolu ZVON v roku 2008,15 000 Sk
 6. Divadlo Normálka: Činnosť – nájom priestorov, technické zariadenie, 20 000 Sk
 7. Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne, Dotácia činnosti Školského speváckeho zboru Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne v roku 2008, 20 000 Sk
 8. Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Klub Trenčín – mesto: Kultúrno-poznávací zájazd: Rázovité oblasti Slovenska,10 000 Sk
 9. Detský folklórny súbor Radosť: Uchovávať a rozvíjať tradičnú ľudovú kultúru Trenčianska, Termín: I. – IV. štvrťrok 2008, 20 000 Sk
 10. Klub priateľov Vojtecha Zamarovského: Starý Egypt v našich zbierkach,10 000 Sk
 11. Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín: Činnosť FS Trenčan – pracovné sústredenie, doplnenie krojového vybavenia, 20 000 Sk
 12. Veselé Zlatovce, o.z.: Spevokol Letokruhy, 5 000 Sk
 13. Tanečný klub Aura Dance, o.z.: Činnosť tanečného klubu Aura Dance, 20 000 Sk
 14. Art  Music Union, o.z.: Stretnutie svetov,15 000 Sk
 15. Spolok Mestský dychový orchester: Dotácia na činnosť,15 000 Sk
 16. Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Trenčín: Činnosť speváckeho tria pri cirkevných obradoch pri posledných rozlúčkach, 30 000 Sk
 17. Kultúrne centrum Aktivity, o.z.: Činnosť tanečnej skupiny Zajo, 10 000 Sk
 18. Kultúrne centrum Aktivity, o.z.: Činnosť tanečnej skupiny Korzo Drobci, 10 000 Sk
 19. Folklórny súbor Družba, o.z.: Činnosť FS Družba – materiálne vybavenie, opravy inventára, režijné a prevádzkové náklady, 20 000 Sk
 20. Komorný orchester mesta Trenčín: Činnosť Komorného orchestra v roku 2008, 20 000 Sk
 21. Folklórny súbor Nadšenci, o.z.: Folklór Trenčanom – materiálno-technické zabezpečenie, Termín: rok 2008, 10 000 Sk
 22. Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne: Galerijný ateliér 2008,15 000 Sk
 23. Trenčianske Hradné Divadlo, o.z.: Zabezpečenie vlastnej techniky, 20 000 Sk
 24. Občianske združenie Country tanečný súbor Maryland: Finančný príspevok na činnosť, Termín: rok 2008, 15 000 Sk
 25. Kultúrne centrum Sihoť, o.z.: Gašparkove divadlo – príspevok na činnosť bábkového divadla, 10 000 Sk
 26. Tanečná skupina Goonies, o.z.: Činnosť tanečnej skupiny Goonies na rok 2008,15 000 Sk
 27. Umelecká agentúra TONAS, s.r.o.: Tvorivé dielne 2008 (Veľkonočný pozdrav, Hurá prázdniny, Dary prírody, Čaro Vianoc), 5 000 Sk

 


 


Komisia navrhla presun do 2. kola s upresnením žiadosti: 1. Trenčianske múzeum v Trenčíne: Mária Holoubková-Urbasiówna: Fotografie
 2. Slovenský zväz sluchovo postihnutých Trenčín, základná organizácia, Legionárska 28: Docent Dr. Vladimír Predmerský CSc. – život a dielo
 3. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne: Nové knihy pre čitateľov na sídliskách Soblahovská, Juh, Kubra a Opatová

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!