Dotácie na aktivity v oblasti školstva sú rozdelené

16. 4. 2018

V oblasti školstva, výchovy a vzdelávania bolo na aktivity v roku 2018 rozdelených 10 tisíc eur medzi 18 projektov. O podporu v tejto oblasti požiadalo v termíne 21 projektov, z nich tri nespĺňali kritériá VZN 7/2012 o dotáciách.


Na základe odporučenia Komisie školstva pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne rozhodol primátor mesta Richard Rybníček o pridelení dotácií takto:


Susan Slovakia, s.r.o. – 100. výročie vzniku prvej Československej republiky (560 €)


OZ ZLATÁ TEHLIČKA Trenčín – Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní (800 €)


Rada rodičov pri Základnej umeleckej škole K. Pádivého  – Medzinárodný festival komorných telies (520 €)


AUTIS, o.z. – Učíme sa ako učiť deti (551 €)


Rodičovské združenie pri MŠ, Soblahovská 22 – Separujme denne trošku, budeme mať peknú knižku (300 €)


Galéria M. A. Bazovského – Galéria a škola 2018 (400 €)


Centrum environmentálnych aktivít, o.z.  – Poznaj a chráň prírodu Trenčína (590 €)


Verejná knižnica M. Rešetku – Motivačné a vzdelávacie súťaže pre deti (400 €)


Občianske združenie rodičov pri MŠ, Stromová 3 – Dopraváčik (686 €)


OZ. Kolotoč pri centre voľného času v Trenčíne – Vedomosti do hrsti! 2. ročník (672 €)


OZ. Komenský, Veľkomoravská 12 – Deti maľujú školský plot (450 €)


Obchodná akadémia M. Hodžu – Účasť cvičnej firmy VYPI, a. s. na 24. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2018 v Prahe (622 €)


OZ. pri ZŠ, Na dolinách 27 – Čitateľský twinning ZŠ, Na dolinách – ZŠ, Kubranská (560 €)


OZ. pri ZŠ, Na dolinách 27 – Relaxačná a oddychová zóna v priestoroch základnej školy (579 €)


OZ. pri ZŠ, Na dolinách 27 – Veselá olympiáda (672 €)


OZ. Komenský, Veľkomoravská 12 – Súťaž v hľadaní najkrajších slovenských a svetových výrobkov (430 €)


TeCeM-ko, o.z. – Tímovačky VI. + VII. – Buďme spolu lepší tím (708 €)


Kultúrne centrum AKTIVITY o.z., – Ako sa žije zvieratkám na farme (500 €).

Podrobnosti nájdete v časti Dotácie na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!