Dotácie mesta v oblasti sociálnych vecí sú rozdelené

5. 4. 2018

Na základe odporúčania Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku schválil primátor mesta Richard Rybníček dotácie na aktivity v oblasti sociálnych vecí na rok 2018. Pätnástim neštátnym subjektom rozdelili z grantového programu mesta 15 510 eur.


Na projekt Kvalitnejšia terapia v Dennom psychiatrickom a psychoterapeutickom stacionári v Trenčíne pridelili 800 eur Ars vivendi, o.z. Pre pomoc duševne chorým.


Asociácia nepočujúcich Slovenska dostane 900 eur na Sociálno-rekondičný pobyt. Na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby pridelili 2100 eur Asociácii zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne (DSS).


Klub abstinentov Trenčín dostane 800 eur na projekt Rodinná terénna terapia Kunerad 2018. Liga proti reumatizmu získala 1000 eur na Rekondičný pobyt.


Na zriadenie pracoviska Bezpečného ženského domu Trenčín pre účely pracovnej terapie pôjde 1500 eur pre LUNA, n. o. Organizácii postihnutých chronickými chorobami v Trenčíne bolo pridelených 1000 eur na projekt Sociálne poradenstvo a prevencia, Rekondičný pobyt pre zdravotne postihnutých.


Na podporu prevádzky chránenej dielne – kaviareň Na ceste dostane Rotary Club Trenčín Laugarício 1800 eur. Slovenský zväz sclerosis multiplex, Klub SM pri SZSM Trenčín získal na činnosť klubu 1000 eur.  


Na hydroterapiu k regenerácii ťažko telesne postihnutých dostane 800 eur Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 17. Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 57 získal na Rekondično-integračný program pre členov ZO 1000 eur.


Na mobilný dezinfekčný ozónový prístroj získala StarDOS, n. o. 490 eur. Základnej organizácii nedoslýchavých v Trenčíne pridelili 1000 eur na činnosť ZO v roku 2018. Rovnakú sumu na činnosť v roku 2018 získal aj Zväz diabetikov Slovenska, o.z. DIAVIA Trenčín. Na Celoživotné vzdelávanie seniorov pridelili JDS ZO 02 – Akadémia tretieho veku 320 eur.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!