Dotácie mesta do SAD neustále stúpajú

18. 10. 2007

          Platný zákon o cestnej doprave určuje parametre, ktoré sa týkajú poskytovania prepravných výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave a upravuje podmienky podnikania v cestnej doprave. Každé mesto v zmysle zákona dáva licenciu na každú linku mestskej hromadnej dopravy a prepravca je povinný na základe dohodnutého grafikonu tieto linky prevádzkovať. V prípade takzvanej preukázateľnej straty ju musí vykryť ten, kto vydáva licenciu, t.j. miestna samospráva.


          Mesto Trenčín v snahe skvalitniť úroveň mestskej hromadnej dopravy poskytuje dopravcovi SAD, a.s., Trenčín dotácie už od roku 2004. V porovnaní so súčasnosťou je takmer 18,5 mil. Sk, ktoré Mesto Trenčín za roky 2004 a 2005 poskytlo prepravcovi, len „hrsťou drobných“. V závere roka 2005 Mesto Trenčín uzavrelo zmluvu so SAD, a.s., Trenčín o poskytovaní prepravných výkonov vo verejnom záujme a na vykrytie straty v rámci oprávnených nákladov prepravcu vyčlenilo v mestskom rozpočte od roku 2006 takmer 65 mil. Sk.


          Cenový výmer cestovného v MHD sa v Trenčíne, ako v jednom z mála miest na Slovensku, už dlho nemenil. Naposledy v roku 2004. A pritom mesto hradí aj postupnú výmenu autobusových prístreškov, teraz sa tak deje v okrajových častiach mesta a na rok 2008 pripravuje výmenu 120 kusov autobusových označníkov. Tie súčasné nevyhovujú, investícia z mestského rozpočtu sa v tomto prípade vyšplhá na približne 3 mil. Sk.


          „Presné pravidlá, pokiaľ sa týka oprávnených nákladov, sú stanovené vo vyhláške ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií. Preukázateľnú stratu tvoria prepravcovi náklady na pohonné hmoty, pneumatiky, priame mzdy vodičov, odpisy autobusov, lízing, dopravnú údržbu a prevádzkovú réžiu, ktorú nepokryjú tržby z cestovného,“ vysvetľuje Janka Fabová, poslankyňa trenčianskeho mestského zastupiteľstva, dlhodobo uvoľnená na výkon funkcie. V rámci svojich kompetencií ma túto problematiku „pod palcom“ a tak bez mihnutia oka okamžite určí aj najvyššiu položku, ktorá tak krkolomne zvyšuje finančný príspevok mesta na MHD: „Najväčšiu položku tvoria odpisy za nové autobusy. Podľa zákona nesmú byť v MHD prevádzkované autobusy staršie ako 16 rokov a vozový prak trenčianskej SAD bol v roku 2005 takmer úplne zastaralý, nevyhovujúci normám EÚ. Preto sa postupne  obmieňa, v roku 2006 pribudlo 16 nových autobusov. Ročný odpis za jednu karosu je 1 584 000 Sk a podľa zákona sa autobusy odpisujú 8 rokov.“


          O počte liniek a cestovnom poriadku rozhoduje mesto. V Trenčíne platí grafikon, schválený v septembri minulého roku. Pre občana sú ešte veľmi zaujímavé zľavy či bonusy a ťažko chápu, prečo sú zľavy v každom meste iné. „Na to je jednoduchá odpoveď, výšku zliav či už pre dôchodcov, študentov, zdravotne ťažko postihnutých, atď. mestá riešia cez svoj rozpočet. Samosprávy vyvíjajú snahu, aby toto všetko zastrešilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Pokiaľ sa týka MHD, máme záujem o jednotnú tarifu zliav s tým, že by štát mestám čiastočne tieto výdavky dotoval. Do návrhu budúcoročného rozpočtu SR sa táto myšlienka však nedostala,“ konštatuje J. Fabová.


          SAD, a.s., Trenčín bude naďalej pokračovať vo výmene autobusov. Tento rok pribudnú štyri, z toho tri nízkopodlažné Citellisy a jedna kĺbová Karosa. V roku 2008 čaká výmena 10 ďalších autobusov. A tak porastie položka oprávnených nákladov, pretože pribudnú ďalšie odpisy. „Mesto platí mesačne zálohové platby a na konci roka príde na rad vyúčtovanie. V roku 2006 sme za mesiac platili zálohovú platbu 1 mil. Sk, o rok neskôr 2 milióny a vyzerá to tak, že v roku 2008 to už budú 3 mil. Sk,“ vyratúva mestská poslankyňa. Zastaví sa vôbec niekedy tento kolotoč? „Čakáme na novú vyhlášku, ktorá stanoví účtovanie oprávnených nákladov. Samosprávy majú určité predstavy, čo všetko má a čo naopak nemá tvoriť oprávnené náklady. Tak isto existujú predstavy, že zisk dopravcu by v rámci verejného záujmu nemal byť vyšší ako 5 % na celom Slovensku,“ vraví J. Fabová. A čo konkurencia, nepotiahla by ceny smerom nadol? „Predpokladáme, že v horizonte dvoch rokov bude novelizovaný zákon v tom zmysle, že na prevádzku každej linky MHD bude vyhlásená verejná súťaž,“ znie odpoveď.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!