Dopravné obmedzenia na uliciach Piaristická, K dolnej stanici a Súdna

18. 11. 2011

Upozorňujeme obyvateľov a návštevníkov v oblasti ulíc Piaristická, K dolnej stanici a Súdna, že z dôvodu rekonštrukcie kanalizácie spoločnosťou TVK, a.s. na ulici Piaristická dochádza k výrazným dopravným obmedzeniam na uliciach Piaristická, K dolnej stanici a Súdna v Trenčíne.


Stavebné práce budú prebiehať od 19.11.2011 podľa poveternostných podmienok do konca roka 2011 v nasledujúcich etapách:  1. výkopové práce v križovatke ulíc K dolnej stanici a Súdna, a uzavretie Ul. Piaristická v priestore uvedenej križovatky; práce budú trvať cca 3 dni,

  2. uzavretie 1. časti Ul. Piaristická – od križovatky s Ul. K dolnej stanici po križovatku pri potravinách „Miško“; práce budú trvať cca do 09.12.2011,

  3. uzavretie križovatky pri potravinách „Miško“; práce budú trvať cca do 16.12.2011,

  4. uzavretie úseku Ul. Piaristická od križovatky pri potravinách „Miško“ po križovatku s Ul. Súdna; práce budú trvať do 30.12.2011.

Obchádzková trasa bude vedená po uliciach K dolnej stanici, Jilemnického a Súdna a bude riadne vyznačená dopravným značením.


Upozorňujeme, že v čase trvania rekonštrukcie dôjde k presmerovaniu dopravy na jednosmernej ulici Súdna!


V prípade nepriaznivého počasia budú stavebné práce prerušené, výkopy budú zasypané a ulice sprejazdnené v riadnom dopravnom režime. S prácami sa bude následne pokračovať v jarnom období roku 2012.


Mesto Trenčín ďakuje vodičom za rešpektovanie uvedených obmedzení.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!