Dopravné obmedzenia na Električnej ulici

27. 6. 2007

          Na prvú informáciu zo začiatku júna o výstavbe svetelných križovatiek v dvoch dopravných uzloch Električnej ulice v Trenčíne, v miestach jej prepojenia s Ul. K dolnej stanici a so Súdnou ulicou, ktorá zlepší dopravnú situáciu hlavne pri vstupe do dolného mesta v smere od cestného mosta a zabezpečí plynulé odbočenie vľavo, dnes nadväzujeme čerstvými novinkami.


          Prvá etapa prác stavebných prác na križovatke ulíc Električná a K dolnej stanici začína zajtra, t.j. vo štvrtok 28.6. Potrvá do 16. júla a počas nej budú vykonávané práce na pravom odbočovacom pruhu štvorprúdovej Električnej ulice v smere od Trenčianskych Biskupíc do centra mesta. V úseku asi 150 m pred odbočkou na Ul. K dolnej stanici bude až do 16. júla prejazdný iba vnútorný (bližší k stredu vozovky) jazdný pruh. Obmedzenie bude vyznačené prenosným dopravným značením. Napriek tomuto obmedzeniu budú môcť motorové vozidlá odbočovať vpravo na Ul. K dolnej stanici, s výnimkou nákladných vozidiel dlhších ako 10 m (s návesom).


          Po ukončení prvej etapy prác, najneskôr v druhej polovici júla bude počas II. etapy stavebných prác osadený v spomínanom úseku Električnej ul. stredový ostrovček so svetelnou signalizáciou, počas ktorého budú prejazdné v oboch smeroch len vonkajšie (bližšie k stredu vozovky) jazdné pruhy na štvorprúdovej Električnej ul. Práce na druhej etape výstavby svetelnej križovatky Ulíc Električná – K dolnej stanici by mali byť ukončené 27. júla t.r. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!