Dôležité pre vodičov – blíži sa začiatok prác na Ulici M. Bela

11. 5. 2022

Rekonštrukcia cesty, parkovísk, chodníkov a tiež vybudovanie nového chodníka na Ulici Mateja Bela sa začne frézovaním povrchu časti vozovky a k nej priľahlých parkovísk už v pondelok 16. mája 2022. Upozorňujeme vodičov, že práce obmedzia parkovanie.

Celá komunikácia sa nebude opravovať naraz. Zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť COLAS Slovakia, bude postupovať po etapách (viď info na obrázku).

Prvým úsekom bude časť od križovatky s Ul. gen. Svobodu pri Kebabizni, popred bytové domy č. 40, 38, 36, 34, 32, 30 po výjazd od kultúrneho strediska. Práce sú tu naplánované od 16. do 30. mája 2022.

Druhý úsek je vymedzený oblúkom ulice – v časti od výjazdu z kultúrneho strediska, popred domy č. 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14. Pracovať tu budú od 31. mája do 12. júna 2022.

Tretím rekonštruovaným úsekom bude časť komunikácie od spojnice ulíc Východná a M. Bela po križovatku s ul. Gen. Svobodu, čiže popred bytové domy č. 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tu treba počítať s prácami od 13. do 22. júna 2022.

Štvrtý úsek v pláne rekonštrukcie tvorí celá vetva Ul. M. Bela ku križovatke s Východnou ulicou spolu s komunikáciou ku vchodu na Ul. M. Bela č. 2449/25. V tomto priestore sa začnú práce 16. mája a mali by trvať do 30. mája 2022.

Piatym úsekom bude časť Východnej ulice, kde sa vymení povrch pri zastávke MHD, a to v termíne od 30. mája do 26.júna 2022.

OBMEDZENÉ PARKOVANIE

Termíny začiatku a ukončenia prác v jednotlivých etapách sa môžu meniť v závislosti od počasia a tiež podľa toho, ako budú vodiči zodpovední.

Vždy bude platiť, že v rekonštruovanom úseku nebude možné parkovať od 7.30 do 18.00 h. Mimo tohto času tu vodiči zaparkujú. Prosíme o rešpektovanie prenosného dopravného značenia, prispejete tým k rýchlejšiemu ukončeniu stavebných prác. Je pravdepodobné, že sa na ul. M. Bela bude pracovať aj počas víkendov. Parkovanie bude teda dočasne možné len v nočných hodinách po 18.00 h do 7.30 h. Prosíme o pochopenie!

POZOR!

V pondelok 16. mája 2022 bude obmedzené parkovanie na Ulici M. Bela už od 6.30 h. Prosíme, pamätajte na to!

Držitelia parkovacích kariet s trvalým pobytom na Ulici M. Bela dostanú podrobný oznam prostredníctvom elektronickej pošty. Oznamy o rekonštrukcii sú už vyvesené aj na vchodoch okolitých bytoviek. Prosíme, venujte im pozornosť! V mieste prác zvýšte opatrnosť vzhľadom k pohybu stavebných mechanizmov. Ďakujeme.

Investície aj do chodníkov

Okrem výmeny asfaltového povrchu cesty a parkovísk sa v rámci tejto mestskej investičnej akcie opraví aj povrch na časti chodníkov na Ul. B. Bela. Dokonca tu pribudne asi 23 metrov dlhý nový chodník.

Popritom sa bude rekonštruovať aj posledná etapa chodníka (cca 175 metrov) na Východnej ulici, časť jeho povrchu bude obnovená asfaltovou vrstvou a časť betónovou dlažbou.

Všetky tieto práce v hodnote takmer 340 tisíc eur by mali byť ukončené do dvoch mesiacov. Ospravedlňujeme sa za obmedzenie parkovania, no veríme, že pri dobrom počasí a rešpektovaní prenosných dopravných značení vodičmi sa práce ukončia v termínoch bez väčších zdržaní. Ďakujeme za spoluprácu!

Aktuálne informácie v súvislosti s touto investičnou akciou mesta Trenčín sledujte aj tu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!