Dokončili revitalizáciu zelene i chodník v parku

7. 11. 2018

Mesto dokončilo obnovu zelene v Parku M. R. Štefánika. Nový trávnik, stromy, kry, kvetinové záhony, ale aj odborné orezy a frézovanie pňov boli súčasťou projektu, s ktorým mesto uspelo vo výzve IROP. Z eurofondov získalo takmer 400 tisíc eur. 

V parku bolo pred revitalizáciou zelene 434 drevín a 79 krov a krovitých porastov, z toho 72 percent listnatých a 28 percent ihličnatých. Pre zlý zdravotný stav vyrúbali 59 stromov a 538 m2 krov.

Revitalizácia v réžii trenčianskej spoločnosti landart sa začala 31. júla 2018 a dotkla sa celej plochy parku, teda územia vo vlastníctve mesta i plôch v majetku Železníc SR. 

park MRŠ

V parku je dnes novovysadených 111 stromov – jasene, duby letné, javory červené, lipy, buky, pagaštany, borovice čierne, ale aj okrasné jablone, hrušky, višne, jarabiny a magnólie.

Pribudlo tu aj 577 krov, kvetinové záhony tvorí 2 098 rastlín, no vysadili tu i cibuľoviny a lúčne zmesi. Arboristicky orezali 379 stromov a vyfrézovali 150 pňov. Trávnik obnovili na ploche takmer 12 800 m2.

park mršdva

Skončila sa aj rekonštrukcia chodníka v parku

Kompletná rekonštrukcia hlavného chodníka, ktorý spája stanicu s podchodom pri hoteli Elizabeth, bola mestskou investičnou akciou za vyše 160 tisíc eur. Súčasťou obnovy chodníka je i nový mobiliár – lavičky a odpadkové koše.

parkmršchodnik

Chodník má povrch z betónovej dlažby (takej, aká bola použitá na Námestí študentov). Je pohodlná a najviac imituje prírodný povrch s drobnými kamienkami.

parkmrš ilustr

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!