Do konca januára treba podať daňové priznanie

16. 1. 2018

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností sa týka občanov, ktorí v minulom roku predali, kúpili, darovali, dedili nehnuteľnosť alebo im bolo vydané stavebné, či kolaudačné rozhodnutie.


Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať do 31. januára 2018 so stavom k 1. januáru 2018. K podaniu je nutné predložiť doklady preukazujúce konkrétne skutočnosti, napríklad rozhodnutie o povolení vkladu, osvedčenie o dedičstve, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie. Tlačivá k dani z nehnuteľností sú k dispozícií v Klientskom centre MsÚ Trenčín aj na internetovej stránke mesta.


Mesto Trenčín ako správca dane odporúča občanom, aby si podanie daňového priznania nenechávali na poslednú chvíľu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!