Do konca januára treba podať daňové priznanie

29. 1. 2018

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností sa týka občanov, ktorí v minulom roku predali, kúpili, darovali, dedili nehnuteľnosť alebo im bolo vydané stavebné, či kolaudačné rozhodnutie.


Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať do 31. januára 2018 so stavom k 1. januáru 2018. K podaniu je nutné predložiť doklady preukazujúce konkrétne skutočnosti, napríklad rozhodnutie o povolení vkladu, osvedčenie o dedičstve, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie. Tlačivá k dani z nehnuteľností sú k dispozícií v Klientskom centre MsÚ Trenčín aj na internetovej stránke mesta.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!