Do konca apríla zmiznú všetky výtlky z miestnych komunikácií

6. 4. 2006

          Zima zanechala na miestnych komunikáciách v Trenčíne svoju vizitku v podobe rôznych výtlkov na vozovkách aj chodníkoch a poruchách obrubníkov. Pre miestnu samosprávu je to signál na hlbšie siahnutie do mestskej pokladne a na zvýšené investície do opráv a stavebnej údržby komunikácií.


          Mesto Trenčín objednáva tieto práce u zmluvného dodávateľa, víťaza verejnej súťaže, bratislavskej akciovej spoločnosti Strabag. Ku dňu 4.4.2006 sú opravené komunikácie prvého poradia dôležitosti najmä na sídlisku Juh, konkrétne na Uliciach Saratovská, Novomeského, ale i v centre mesta na Vajanského ul. Rozpracované sú napr. ulice M. Bela, gen. Svobodu, Halalovka, Šafárikova a Ľ. Stárka na Zámostí. „Objednali sme si najprv opravu na uliciach, kde boli najväčšie výtlky a postupne budú odstránené poruchy na vozovkách aj v iných mestských častiach. V súčasnosti je položených zhruba 50 t asfalto-betónového materiálu na výtlky. Predpokladáme, že práce budú zrealizované do konca apríla, pretože v máji chceme robiť vodorovné značenie a na niektorých úsekoch miestnych komunikácií kompletnú výmenu asfalto-betónových kobercov,“ opisuje súčasný stav na 115-kilometrovom úseku miestnych komunikácií, ktoré sú v správe mesta Trenčín, jeho viceprimátor Anton Boc.


          Na stavebnú, zimnú a bežnú údržbu komunikácií pamätá rozpočet Mesta Trenčín každý rok sumou vo výške okolo 15 mil. Sk. Tento rok nie je výnimkou a podľa slov A. Boca, odstránenie výtlkov odoberie z tejto sumy zhruba 2 mil. Sk.


          Mesto Trenčín vyčlenilo v rámci svojho financovania na tzv. cyklickú údržbu svojich vozoviek asfalto-betónovým kobercom tento rok ďalších 25 mil. Sk. „Dnešná asfalto-betónová zmes je hmota, odolná voči  vplyvom poveternostných podmienok. Staré asfalto-betónové povrchy trpia tzv. sieťovými rozpadmi. Aj keď nie sú voľným okom viditeľné, po zime sa vždy zmenia na výtlky, ktoré spôsobuje priesak vody cez asfalto-betónový povrch do podložia. Ak sa každoročne dodrží cyklickosť letnej stavebnej údržby, prejaví sa to v nasledujúcich rokoch dobrým stavom a znížením poruchovosti ciest,“ vysvetľuje trenčiansky viceprimátor.+ Práce na Ul. Ľ. Stárka už finišujú.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!