Dnes sa začína asistované sčítanie obyvateľov

3. 5. 2021

Asistované sčítanie obyvateľov sa začína dnes, v pondelok 3. mája 2021 a potrvá do 13. júna 2021. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môže byť prerušené.

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby počas elektronického samosčítania. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v sociálnych zariadeniach a obyvateľov marginalizovaných komunít.

Ako bude prebiehať?

Asistované sčítanie bude realizované dvoma spôsobmi. Prvý spôsob – obyvateľ príde do kontaktného miesta, kde sa sčíta sám alebo s pomocou stacionárneho asistenta. Druhý spôsob – obyvateľ požiada o službu mobilného asistenta telefonicky, na základe toho ho mobilný asistent navštívi doma a pomôže mu sčítať sa.

Kontaktné miesta

V našom meste sú zriadené tri kontaktné miesta, na ktoré sa môžu prísť obyvatelia sčítať v čase ich prevádzkových hodín.

MESTSKÝ ÚRAD – KLIENTSKE CENTRUM, Mierové námestie 1/2
Pondelok, utorok, streda štvrtok: 8.00 – 15.30
Piatok: 8.00 – 14.00
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ, Osvienčimská 1720/3
Pondelok, utorok, štvrtok: 9.00 – 14.00
Streda: 9.00 – 16.00
Piatok: 9.00 – 13.00
KULTÚRNE CENTRUM AKTIVITY, O.Z., Kyjevská 3183
Pondelok, štvrtok: 14.00 – 19.00
Utorok, streda, piatok: 9.00 – 14.00

 

Nemôžete prísť do kontaktného miesta?

V tom prípade môžete požiadať o mobilného asistenta Mestský úrad v Trenčíne na týchto telefonických kontaktoch: 032/6504 209, 032/6504 302, 032/6504 303, 032/6504 306, 032/6504 307, 032/6504 308, 032/6504 309 alebo 032/6504 310. Požiadať o mobilného asistenta je možné aj prostredníctvom Call centra Štatistického úradu SR +421 02 20 92 49 19.

Pri telefonickom rozhovore uvediete meno a priezvisko, adresu, teda ulicu, súpisné a orientačné číslo a číslo vášho telefónu. Mesto požiadavku zaeviduje a pridelí ju na vybavenie konkrétnemu mobilnému asistentovi, ktorý vám následne zatelefonuje a dohodne si s vami termín a čas návštevy. Upozorňujeme, že asistované sčítanie neprebieha formou telefonického rozhovoru, mobilný asistent vás sčíta pri osobnej návšteve.

Mobilný asistent má preukaz asistenta sčítania, ktorý vám musí predložiť. Totožnosť mobilného asistenta je možné overiť si na mestskom úrade.

Dajte pozor na podvodníkov

  • mobilný asistent od obyvateľa nežiada finančnú hotovosť za sčítanie, táto služba je bezplatná,
  • pri sčítaní sa nepoužívajú žiadne tlačivá,
  • obyvateľ nič nepodpisuje,
  • ak ste nežiadali o mobilného asistenta, nemôže vás žiaden navštíviť a ide o podvodníka

Po sčítaní si môžete vyžiadať od asistenta potvrdenie o uskutočnení sčítania, číslo formulára bude dostupné po odoslaní sčítacieho formulára, obyvateľ si ho môže aj sám odpísať alebo odfotiť mobilným telefónom z obrazovky tabletu, na ktorom mobilný asistent sčítanie vykoná.

Nezabudnite počas sčítania dodržiavať aktuálne platné opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu COVID – 19.

V prípade, ak…

  • by od vás niekto pýtal peniaze ako pokutu za nesčítanie sa, neplaťte. Pokutu od vás môže žiadať len mesto a musí byť vždy udelená písomne. Môže ísť o podvod, preto bezodkladne kontaktujte políciu na č. 158 a informujte mesto.
  • samotné sčítanie bolo v rozpore s vyššie uvedenými opatreniami, kontaktujte mesto pre overenie danej situácie.
  • máte podozrenie, že bol na vás alebo vašej blízkej osobe spáchaný podvod alebo iný trestný čin, bezodkladne kontaktujte políciu na č. 158 alebo informačnú kanceláriu pre obete trestných činov 032/74 11 250 alebo 0908 799 580.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!