Deviataci lepší ako slovenský priemer

3. 6. 2019

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky sa konalo 3. 4. 2019. Z ôsmich mestských ZŠ sa zúčastnilo 402 deviatakov.

V matematike dosiahli úspešnosť 72,75 %, čo je v porovnaní s celoslovenským výsledkom o 9,65 % lepšie. Získali v priemere 21,82 bodu, čo je o 2,92 viac ako priemer v rámci SR. V teste zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli 71,31 % úspešnosť, čo je o 9,01 % lepšie ako slovenský priemer. V počte bodov presiahli priemer Slovenska o 2,68 jeho hodnoty. Najvyššiu úspešnosť v matematike dosiahli deviataci zo ZŠ na Kubranskej ulici s výsledkom 80,9 %, v slovenskom jazyku a literatúre sa najviac darilo žiakom zo ZŠ na Bezručovej ulici, ktorí dosiahli 78,6 %. Blahoželáme!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!