Detské jasle majú voľné kapacity

19. 9. 2011

V súčasnej dobe mesto Trenčín eviduje voľné kapacity v Detských jasliach na ulici 28. októbra č. 7.


Do detských jaslí môže byť prijaté dieťa vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov, s trvalým pobytom žiadateľa a dieťaťa v meste Trenčín. Úhrada za poskytovanú starostlivosť – ošetrovné je vo výške 230 € na jedno dieťa na mesiac, úhrada za stravovanie je vo výške 1,20 € na deň. V prípade že má dieťa, alebo žiadateľ trvalý pobyt mimo mesta Trenčín poplatok  za starostlivosť je vo výške 26O € a za poskytnuté stravovanie 2,7O eur na deň.


Ďalšie informácie vám poskytne pani Jana Hlavajová, vedúca detských  jaslí na telefónnom čísle 0902 911 074.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!