Detské ihrisko už majú aj alokované triedy MŠ Šafárikova

11. 11. 2010

Deti  z alokovaných tried Materskej školy Šafárikova, ktoré sú umiestnené v priestoroch  ZŠ Východná, už majú možnosť využívať aj novovybudované detské ihrisko.


Podľa nariadenia Vlády SR vonkajšie priestory materských škôl musia mať vyčlenený nezastavaný pozemok na pobyt detí. Musí ho tvoriť trávnatá plocha a časť z neho musí byť využívaná ako detské ihrisko. „Toto sme aktuálne vyriešili na pozemku ZŠ Východná, kde sú alokované triedy Materskej školy Šafárikova. Detské ihrisko s hernými prvkami a mobiliárom pre deti si vyžiadalo finančné náklady približne vo výške 23.000 eur,“ informoval primátor  Branislav Celler a dodal, že toto ihrisko môžu počas pracovných dní v popoludňajších hodinách a tiež počas víkendov navštevovať aj rodičia s deťmi z blízkeho okolia.


Na území Mesta Trenčín je zmapovaných 145 detských ihrísk, z toho  v mestskej časti STRED je 29, v mestskej časti SEVER 44, v mestskej časti ZÁPAD 14 a na JUHU je 58 ihrísk.  Tieto čísla však nezapočítavajú ihriská, ktoré sú súčasťou areálov materských a základných škôl.


„V rámci nevyhnutného procesu zosúladenia herných areálov s  platnými normami plánujeme postupnú rekonštrukciu,  prestavbu detských ihrísk a tiež odstránenie niektorých nevyhovujúcich detských herných prvkov.  Postupne chceme vybudovať  menší počet spádových detských ihrísk, spĺňajúcich platné celoeurópske normy, s uzatvoreným režimom prevádzky a vysokou technickou a estetickou úrovňou,“ uviedol  primátor Trenčína Branislav Celler.


Pri všetkých nových projektoch sa počíta s tým, aby ihriská boli bezpečnejšie a lepšie udržiavané. Mesto má záujem, aby detské ihriská mali vlastného stabilného správcu.


Dnes má mesto už vydané stavebné povolenia na 3 detské ihriská, ktoré chce vybudovať v budúcom roku, a to na Nábrežnej ulici, Východnej ulici a na ul. 28. októbra.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!