Detské ihrisko na Nábrežnej je dočasne uzavreté

10. 9. 2020

Po zistení nedostatkov na zariadení detského ihriska na Nábrežnej ulici pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov ihrisko ohradili páskou. Ihrisko teda nie je vhodné na bezpečnú hru detí. Prosíme občanov, aby to rešpektovali.

Detské ihrisko bude uzatvorené až kým pracovníci MHSL neodstránia všetky nedostatky. Práce v závislosti od počasia môžu trvať do konca septembra.

Workoutové ihrisko, ktoré sa nachádza v blízkosti detského ihriska, je občanom k dispozícii. Upozorňujeme, že toto ihrisko nie je určené pre deti a tínedžeri do 18 rokov môžu na zariadeniach workoutového ihriska cvičiť len pod dozorom osoby staršej ako 18 rokov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!