Detské ihriská – 7,9 milióna korún

29. 7. 2005

         Mesto dostalo v závere minulého roka finančný dar od Leteckých opravovní (LO) Trenčín vo výške 500 tisíc korún. Tieto peniaze budú použité na výbavu materských škôl, ich telocviční a športových areálov. Dostanú rehabilitačné zariadenia, ako sú ribstoly, rebriny, žinenky, malé basketbalové koše či detské skladačky.


          Mesto pristupuje aktívne k svojim najmladším obyvateľom a v rámci podpory pohybových aktivít, nevyhnutných pre zdravý vývoj dieťaťa, rekonštruuje detské ihriská v 16-tich materských školách na území mesta. Opravené by mali byť do začiatku nového školského roka. Okrem toho sa ekonštruuje desať detských ihrísk v jednotlivých mestských častiach pri obytných zónach na Uliciach Šafárikova, Východná, Noviny, Gagarinova, Osvienčimská, Kvetná, Bavlnárska, Obchodná a v parku v Zlatovciach. To sú ihriská síce existujúce, ale v dezolátnom stave. Budú tam prvky pre deti predškolského veku i školopovinnú mládež.


          Do rekonštrukcie detských ihrísk Mesto Trenčín investuje takmer 7,9 mil. Sk.


 


Detské ihriská – mestské častiP. č. Akcia Cena spolu s DPH
1. Detské ihrisko – ul. Šafárikova, Trenčín 514 600 Sk
2. Detské ihrisko – ul. Východná, Trenčín 575 800 Sk
3. Detské ihrisko –   sídlisko Noviny, Trenčín 573 700 Sk
4. Detské ihrisko –   ul. Gagarinova, Trenčín 548 500 Sk
5. Detské ihrisko –  ul. Osvienčimská, Trenčín 429 500 Sk
6. Detské ihrisko –  sídlisko Kvetná, Trenčín 586 400 Sk
7. Detské ihrisko –   ul. Obchodná, Trenčín 401 800 Sk
8. Detské ihrisko –   ul. Bavlnárska l., Trenčín 319 400 Sk
9. Detské ihrisko –   ul. Bavlnárska II., Trenčín 321 400 Sk
10. Detské ihrisko –   park Zlatovce, Trenčín 77 200 Sk
SPOLU: 4 348 300 Sk

Detské ihriská – materské školyP. č. Akcia Cena spolu s DPH
1. Detské ihrisko – Materská škola ul. Švermova, Trenčín 154 900 Sk
2. Detské ihrisko – Materská škola ul. Turkovej, Trenčín 170 600 Sk
3. Detské ihrisko – Materská škola ul. Gagarinova, Trenčín 180 200 Sk
4. Detské ihrisko – Materská škola ul. Považská, Trenčín 180 100 Sk
5. Detské ihrisko – Materská škola ul. Opatovská, Trenčín 323 000 Sk
6. Detské ihrisko – Materská škola ul. Soblahovská, Trenčín 193 800 Sk
7. Detské ihrisko – Materská škola ul. 28. októbra, Trenčín 192 100 Sk
8. Detské ihrisko – Materská škola ul. Legionárska, Trenčín 149 300 Sk
9. Detské ihrisko – Materská škola ul. Šmidkeho, Trenčín 121 700 Sk
10. Detské ihrisko – Materská škola ul. J. Halašu, Trenčín 209 600 Sk
11. Detské ihrisko – Materská škola ul. Šafárikova, Trenčín 234 300 Sk
12. Detské ihrisko – Materská škola ul. Stromová, Trenčín 145 500 Sk
13. Detské ihrisko – Materská škola Kubrá, Trenčín 250 000 Sk
14. Detské ihrisko – Materská škola Opatová, Trenčín 126 800 Sk
15. Detské ihrisko – Materská škola ul. Na dolinách, Trenčín 320 300 Sk
16. Detské ihrisko – Materská škola Záblatie, Trenčín 91 500 Sk
17. Detské ihrisko – Materská škola ul. Medňanského, Trenčín 206 900 Sk
18. Detské ihrisko – Materská škola ul. Orechovská, Trenčín 99 200 Sk
19. Detské ihrisko – Materská škola ul. M. Nešporu, Trenčín 122 500 Sk
SPOLU: 3 472 300 Sk

SPOLU ZA „VÝSTAVBA DETSKÝCH IHRÍSK“


P. č. Cena spolu s DPH
1. Detské ihriská – mestské časti 4 348 300 Sk
2. Detské ihriská – materské školy 3 472 300 Sk
SPOLU 7 820 600 Sk

 + Pri rekonštrukcii detských ihrísk pomáhajú z vlastnej iniciatívy aj prázdninujúce deti. Snímka je z detského ihriska na Obchodnej ul. v mestskej časti Západ.


 


 


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!