Deti sa v Trenčíne vrátili do škôlok a škôl

22. 2. 2021

V pondelok 22. februára sa otvorilo všetkých 17 materských a 9 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. S personálnym pokrytím ich prevádzky nie je v súčasnosti problém.

Prezenčná výučba sa týka len žiakov 1. stupňa. Dnes si do lavíc z ich celkového počtu sadlo vyše 81 %, konkrétne 1 639 detí. Školy nezaznamenali žiadny problém s nástupom učiteľov na riadne vyučovanie v triedach.

Do materských škôl dnes prišlo 53,4 % detí. Pre nariadenú karanténu alebo pre ochorenie COVID – 19 chýba v škôlkach 13 pedagogických zamestnancov, ale ich prevádzku to zásadne neovplyvnilo.

Zatvorené sú len dve triedy v MŠ Legionárska, ktorá sa do konca minulého týždňa starala o deti zdravotníkov z Fakultnej nemocnice Trenčín. Práve v piatok 19. februára sa tu vyskytli dva prípady pozitivity u jedného dieťaťa a jednej učiteľky. Preto sú spomínané dve triedy zatvorené podľa pokynov RÚVZ Trenčín. Všetci, ktorí boli s pozitívnymi v kontakte zostali v domácej karanténe.

Prosíme rodičov, aby sa riadili pokynmi a informáciami, ktoré školy zverejňujú v súvislosti s nástupom detí do škôl na svojich webstránkach.

Ak by nastala situácia, že by sa v rodine vyskytol ktokoľvek infekčný, je dôležité nechať dieťa doma a informovať o tom konkrétnu školu, či škôlku. Ďakujeme za zodpovedný prístup!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!