Deň eura v Trenčíne

24. 9. 2008

Slovensko začalo odpočítavať posledných 100 dní do zavedenia eura, oslavy s tým spojené sa budú konať vo všetkých krajských mestách v sobotu 27. Septembra v popoludňajších hodinách pod názvom Deň eura.


Pre návštevníkov je aj v Trenčíne na Mierovom námestí pripravený bohatý kultúrny program, vystúpenia populárnych hudobných kapiel, tanečných skupín a významných osobností. Deti sa zabavia a zároveň získajú informácie v detskom stane a každý sa bude môcť zapojiť do súťaží o euro ceny. Na akcii bude prítomný aj maskot, známy z televíznych spotov o eure.


Podujatie bude mať nielen zábavný, ale najmä informačný charakter. Pri pódiu bude vytvorený náučný chodník zložený z viacerých prezentačných stánkov, v ktorých sa návštevníci dozvedia najdôležitejšie informácie o novej mene a jej zavedení na Slovensku. Účastníci podujatia tu nájdu imitáciu obchodu s praktickými ukážkami dvojakého oceňovania, prepočítavania konverzným kurzom, aj zaokrúhľovania. Zaujímavá bude tiež galéria bankoviek, v ktorej budú vystavené ukážky eurových bankoviek a ich ochranné prvky. Samostatný stánok bude venovaný ochrane spotrebiteľa a Etickému kódexu pre zavedenie eura. Ľudia si budú môcť preveriť svoje poznatky o eure prostredníctvom vedomostného kvízu, v ktorom budú súťažiť o rôzne ceny.


Euromobil


Počas osláv Dňa eura vyštartuje z Bratislavy špeciálne upravené vozidlo s prezentačnou technikou – tzv. Euromobil, ktorý bude 100 dní brázdiť slovenské cesty, najmä odľahlejšie lokality na vidieku. Cieľom tohto projektu je priniesť najdôležitejšie informácie o eure aj tým ľuďom, ktorí k nim majú sťažený prístup. Na svojej misii navštívi Euromobil vyše 150 obcí a ich obyvateľom sprostredkuje informácie o našej novej mene zábavnou a interaktívnou formou.


 Plagát podujatia na stiahnutie


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!