Ďalšie vysunuté pracovisko mestskej polície

14. 6. 2005

          Snahou Mesta Trenčín je, aby všetky veľké mestské aglomerácie boli pokryté členmi mestskej polície, preto pristúpilo k budovaniu jej vysunutých pracovísk. Realizáciu tohto zámeru umožnil aj počet policajtov v činnej službe. Začiatkom tohto roku dosiahol číslo 59, čím Trenčín spĺňa bezpečnostnú doktrínu Vlády SR – 1 policajt na tisíc obyvateľov.


          Prvé vysunuté pracovisko bolo otvorené na sídlisku Juh v roku 2004. V piatok 10. júna k nemu pribudlo ďalšie v mestskej časti Západ v objekte bývalej Materskej školy Kvetná na Školskej ulici a do konca roka 2005 sa plánuje otvoriť vysunuté pracovisko v mestskej časti Sever, pravdepodobne vo voľnom pavilóne Materskej školy na Opatovskej ulici.


          Nové vysunuté pracovisko sa stalo ďalším významným krokom na ceste za zvýšením bezpečnosti občanov Trenčína. Celé mestská časť, kde žije približne 9700 obyvateľov, sa dostala pod nepretržitý drobnohľad mestskej polície. Pre občana to má ešte ďalšiu výhodu, že v prípade sťažnosti, podnetu, či žiadosti nemusí ísť do centra mesta, ale všetko vybaví operatívne na vysunutom pracovisku. Pôsobiť tu bude 10 policajtov pod vedením inšpektora Miroslava Galbavého. „Najväčší problém vidím v existencii nepovolených skládok odpadu. Preto jednou z dôležitých úloh bude vyhľadávanie tých, ktorí porušujú príslušné záväzné nariadenie Mesta Trenčín,“ povedal inšpektor po uvedení do funkcie.


          Potreba vysunutých pracovísk mestskej polície sa ukázala ako nevyhnutná po rozdelení mesta na 26 policajných rajónov. Prvé skúsenosti z práce v rajónoch hodnotí náčelník Mestskej polície v Trenčíne František Országh: Výkon služby v rajónoch nebol pravidelný, čo malo za následok slabú komunikáciu s obyvateľstvom, čo je jedna z priorít práce v rajóne. Hlavným opatrením na zlepšenie práce v rajónoch je preto zriadenie vysunutých pracovísk, kde budú  príslušníci MsP k dispozícii obyvateľovi nepretržite, budú nútení riešiť všetky problémy a plne sa venovať bezpečnostnej situácii v danom teritóriu.“+ Nové vysunuté pracovisko mestskej polície v mestskej časti Západ prestrihnutím pásky slávnostne otvorili (zľava) náčelník mestskej polície F. Országh, poslabec MsZ a predseda VMČ Západ M. Barčák a primátor B. Celler.+ Práca čaká mestských policajtov nielen v teréne.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!