Ďalší viacúčelový športový areál pribudne na ZŠ, Novomeského ul.

15. 3. 2006

         


          V roku 2005 odovzdalo Mesto Trenčín do užívania dva viacúčelové športové areály na základných školách na Hodžovej a Veľkomoravskej ul. Vynovené športové plochy s kvalitným tartanovým povrchom a umelou trávou slúžia nielen školopovinnej mládeži, ale i obyvateľom sídlisk a mladým atlétom, pre ktorých, ak prejavia záujem, môžu byť plnohodnotnou náhradou za škvarový atletický ovál na mestskom futbalovom štadióne na Sihoti.


          „Našou ambíciou je pripraviť podmienky na rekreačný, ale i výkonnostný šport vo všetkých častiach mesta. Preto sme vyčlenili aj v rozpočte na rok 2006 finančné prostriedky na realizáciu športového areálu na ZŠ, Novomeského ul., a v tomto trende chceme pokračovať aj v rokoch nasledujúcich,“ skonštatoval v tejto súvislosti trenčiansky primátor Branislav Celler.


          Športový areál na ZŠ, Novomeského ul. je v súčasnosti značne zanedbaný a schátralý. Zámerom mesta ako zriaďovateľa základnej školy je jeho rekonštrukciou rozšíriť ponuku športových aktivít nielen pre žiakov školy, ale aj pre širokú verejnosť, s možnosťou usporiadania rôznych športových podujatí. Jestvujúce plochy, najmä kvalitou svojich povrchov, ale aj technickým stavom, nespĺňajú požiadavky ani na relaxovanie žiakov cez prestávky či po vyučovaní.


          Hlavným prevádzkovateľom a užívateľom areálu bude ZŠ, Novomeského ul. Predpokladaný začiatok stavebných prác je naplánovaný na letné prázdninové mesiace. V súčasnosti Mesto Trenčín pripravuje podklady na verejnú súťaž pre dodávateľa všetkých objektov s použitím podkladaných prírodných materiálov a zdravotne nezávadným umelým povrchom: futbalového a viacúčelového, hokejbalového i basketbalového ihriska, doskočiska a rozbežiska pre skok do diaľky a ľahkoatletického oválu.


          Na rekonštrukciu športového areálu je v rozpočte Mesta Trenčín na rok 2006 vyčlenených 40 mil. Sk. Kolaudácia a odovzdanie do prevádzky športových ihrísk s odvodnením, oplotenia, vonkajšieho osvetlenia a spevnených plôch, chodníkov v areáli školy a realizovaných sadových úprav sa predpokladá najneskôr v októbri tohto roku.


Dodatok k tlačovej správe:


Viacúčelový športový areál na ZŠ, Veľkomoravská ul.


          Náklady na vybudovanie viacúčelového ihriska pre loptové športy na úrovni 21. storočia s umelým trávnikom a tartanovým oválom dosiahli takmer 16,5 milióna korún. Rekonštruovaný bol aj školský dvor, chodníky v areáli a rozšírené parkovisko. Investorom stavebných akcií bol zriaďovateľ školy, Mesto Trenčín, práce sa začali počas letných prázdnin v roku 2005. V popoludňajších hodinách športové plochy slúžia aj obyvateľom Zámostia.


Viacúčelový športový areál na ZŠ, Hodžova ul.


          Športový areál za vyše 15 miliónov korún bol sprístupnený v piatok 30. septembra pri ZŠ, Hodžova ul. v Trenčíne. Výstavbu moderných ihrísk financovalo Mesto Trenčín zo svojho rozpočtu. V sprístupnenom športovom areáli na Hodžovej ulici mesto vybudovalo futbalové ihrisko s umelou trávou, tartanovú bežeckú dráhu, ihriská pre volejbal, basketbal, nohejbal, tenis aj detské ihrisko. Športoviská slúžia pre školu aj pre verejnosť.+ Súčasný pohľad na časť športového areálu na ZŠ, Novomeského ul. „Jazvy“ na ploche v zimných mesiacoch zakrýva sneh.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!