Cyklotrasa popri parkovisku na Mládežníckej ulici

19. 7. 2018

Voľný priestor medzi parkovacími miestami a chodníkom na Mládežníckej ulici (pri Kolibe) už slúži cyklistom. Mesto tu vyznačilo cyklotrasu.

cyklotrasa Mládežnícka

Parkovisko na Mládežníckej ulici bolo po ukončení modernizácie železničnej trate obnovené a od 15. januára tohto roka je zaradené do regulovaného pásma F, s režimom dlhodobého parkovania, pričom je spoplatnené od 8,00 do 16.00 h.

Pri vyznačovaní parkovacích miest zostal voľný priestor medzi stojiskami a chodníkom. Tento priestor bol určený pre budúcu cyklotrasu. Tá je už vyznačená, a tak cyklisti môžu pokračovať podchodom pod Hasičskou ulicou do centra alebo po trase vedľa bývalej trate ďalej na hrádzu do Zámostia, prípadne na Sihoť cez Rázusovu ulicu.

Práve na Rázusovej ulici bol v júni vyznačený cyklokoridor. Ten vedie trasou, kadiaľ sa bežne pohybovali a pohybujú cyklisti. Upozorňujeme, že toto riešenie na Rázusovej ulici je len dočasné, pretože pri súčasnom šírkovom usporiadaní ulice sa tam samostatný cyklopruh nezmestí. Nejde teda o tú cyklotrasu, za ktorú hlasovali občania. Plánovaná cyklotrasa v dĺžke niekoľkých kilometrov od Námestia SNP do Kubrej a Opatovej, ktorá by mala viesť aj Rázusovou ulicou, bude vybudovaná po získaní prostriedkov z fondov EÚ.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!