Cyklistom v Trenčíne sa blýska na lepšie časy

11. 12. 2009

Čoraz viac Trenčanov využíva bicykel na cestu do práce, na úrady či za zábavou. Zlepšiť podmienky pre cyklistov na cestách v meste by mal nový generel cyklistickej dopravy, ktorý si dala vypracovať mestská samospráva.  


Najviac cyklistov sa na cesty vydáva zo sídliska Juh a ich najčastejším cieľom je centrum mesta. Vyplynulo to z nedávnej ankety, do ktorej sa zapojilo bezmála 600 respondentov. Aj na jej základe vzniká v spolupráci s odborníkmi a  trenčianskymi cyklistami plán, podľa ktorého chce mesto zvýšiť podiel „zelenej“ dopravy  s výhľadom do roku 2020 aspoň na desať percent.


„Generel cyklistickej dopravy sa vyhotovuje v korelácii s pripravovaným územným plánom mesta. Ten takisto definuje hlavné koridory pre cyklistov. Pracovnú verziu pripravovaného generelu predstaví zhotoviteľ – prešovská spoločnosť EDA, začiatkom budúceho roka,“  informovala Adriana Mlynčeková, vedúca Útvaru architektúry a územného plánovania Mesta Trenčín.


Návrh nového generelu počíta s vytvorením cyklotrás v rámci existujúcich ciest. Na vytipovaných komunikáciách, ktoré sú najčastejšie využívané cyklistami, by sa vyčlenil vyhradený pruh s právom prednostnej jazdy. Tým by bola dodržaná plynulosť pohybu cyklistov na cestách a zároveň by sa zaručila dobrá napojiteľnosť na existujúcu dopravnú sieť.


Na začiatok sa plánuje spojiť sídlisko Juh s centrom mesta upravením Soblahovskej ulice. Neskôr by mali pribudnúť vetvy smerom na Biskupice, Sihoť, Zámostie, Záblatie, Zlatovce, Kubru a Kubricu. Po vybudovaní nového železničného mosta by pre cyklistov a chodcov mala slúžiť aj polovica toho pôvodného.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!