Čistenie komunikácií sa z Juhu presúva na Sihoť

27. 3. 2019

Prosíme občanov, aby si všímali oznamy o čistení komunikácií v ich lokalite. Na vchodoch bytových domov a vo výveskách mesta budú umiestnené približne týždeň pred čistením. Zároveň je nevyhnutné rešpektovať prenosné dopravné značenia a v čase plánovaného čistenia preparkovať vozidlá. Od toho je totiž závislá kvalita výkonu čistenia.

„V niektorých lokalitách sa budú čistiť komunikácie raz na jednej strane ulice a druhýkrát na druhej strane, aby nedochádzalo k obmedzeniu parkovania áut naraz po oboch stranách ulice,“ uviedol riaditeľ Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Roman Jaroš s tým, že aj v tomto roku sa v Trenčíne bude dbať na čistotu ciest a chodníkov priebežne počas celého roka. Čistenie komunikácií podľa harmonogramu zabezpečuje zmluvný partner mesta – spoločnosť Marius Pedersen. 

Ak pre nepriaznivé počasie nebude možné dodržať harmonogram čistenia podľa stanovených termínov, bude vypracovaný dodatočný harmonogram na dočistenie konkrétnych ulíc. Chodníky budú čistiť súbežne s priľahlými cestami.

 

Čistenie komunikácií - Sever

wdt_ID dátum čas lokalita dopravné značenie
29 28.3.2019 7.30-19.30 Hodžova - obojstranne, Žilnská - obojstranne ano
30 28.3.2019 19.30-7.30 Železničná, Kragujevackých hrdinov, dolná Kukučínova, horná Kukučínova - PDZ po zastavané územie ano
31 29.3.2019 7.30-19.30 Považská - bočná, Pod Skalkou, Brigádnická, Pri Tepličke ano
32 29.3.2019 19.30-7.30 Mládežnícka - od Študentskej - pravá strana, parkoviská plaváreň (krytá, letná), most na Ostrov, hrádza po tabuľu Trenčín ano
33 1.4.2019 7.30-19.30 Sihoť IV - Clementisova, Pádivého, Armádna, Pod čerešňami, Jasná ano
34 1.4.2019 19.30-7.30 Mládežnícka - od Študentskej - ľavá strana, parkovisko pri Kolibe ano
35 2.4.2019 7.30-19.30 Sihoť IV - Kraskova, Sibírska, Odbojárov, Tichá ano
36 2.4.2019 19.30-7.30 parkovisko Madov, Palackého ano
37 3.4.2019 7.30-19.30 Rázusova od svetelnej križovatky - pravá strana, Považská - obojstranne ano
39 4.4.2019 7.30-19.30 Rázusova od svetelnej križovatky - ľavá strana, Kpt. Nálepku - obojstranne, Kpt. Nálepku - vnútrobloky ano

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!