Chcete byť vo volebnej komisii počas najbližších volieb?

28. 9. 2022

Mesto Trenčín hľadá náhradníkov do okrskových volebných komisií pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022 od 7.00 do 20.00 hodiny.

Činnosť okrskovej volebnej komisie sa ale začína už o 5.45 hod. a trvá až do ukončenia sčítania oboch volieb, čo býva v jednotlivých komisiách individuálne, ale predpokladaný čas je hodinu až dve hodiny po polnoci.

Aké sú odmeny? V čistom pre člena komisie je to 122,96 €, odmena pre predsedu komisie je 159,85 €. Vyplatené budú do 45 dní po voľbách. Občerstvenie a stravné dostáva komisia v podobe stravných lístkov vo výške 2,00 € na občerstvenie a 14,50 € ako stravné.

Záujemcovia nad 18 rokov, ktorí nemusia mať trvalý pobyt v meste Trenčín, sa môžu prihlásiť e-mailom na legnormy@trencin.sk alebo telefonicky 032/6504 244 v úradných hodinách Mestského úradu v Trenčíne.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!