CHALLENGE DAY: Trenčín – Poprad 29,95%:14,44%

6. 6. 2006

          Mesto Trenčín sa v tomto roku už jedenástykrát zapojilo do- CHALLENGE  DAY – DŇA  VÝZVY. Priaznivý ohlas z minulých rokoch zaradil financovanie podujatia do rozpočtu mesta na rok 2006. Trenčín sa tak opäť zapojil do najväčšieho celosvetového podujatia športu pre všetkých a zábavnou formou pripomenul občanom význam aktívneho pohybu pre zdravie.


          V  rokoch 1995 – 1997 sme v národnej súťaži súperili s Prievidzou, v roku 1998 sa naším rivalom stal Poprad a v roku 1999 sa mesto Trenčín zapojilo do medzinárodnej súťaže  CHALLENGE  DAY – DEŇ  VÝZVY 99, naším súperom sa stalo japonská  MIZUSAWA  CITY, v roku 2000 maďarská TATA, v roku 2001 sme sa v národnej súťaži stretli so Zvolenom, roku 2002 sa naším súperom stala dvojica Bratislava – Nové Mesto a Zvolen, v roku 2003 sme súťažili opäť s Prievidzou, a v tomto roku sa stal naším súperom už tretíkrát Poprad.


          V  roku 2006 sa zapojilo do športových aktivít:


T r e n č í n


Počet obyvateľov:                  57 000 obyvateľov


Počet zúčastnených:             17 071 obyvateľov           


Percento účasti:                     29,95 %


 


P o p r a d 


Počet obyvateľov:                  54 080 obyvateľov


Počet zúčastnených:               7 810 obyvateľov            


Percento účasti:                     14,44 %


 


             Na každom stanovišti vyplňovali súťažiaci registračné hárky, ktoré postupne zbieral koordinátor a prinášal na spočítanie a spracovanie.


            Úderom desiatej hodiny sa oficiálne začal program  CHALLENGE  DAY – DEŇ VÝZVY  2006 v meste Trenčín. Pripravených bolo 20 registračných miest, ďalšie boli zriadené vo všetkých MŠ, ZŠ a SŠ v meste Trenčín. Na mnohých stanovištiach sa začalo so športovými aktivitami aj skôr ako o 10,00 h.


            Tak ako každoročne aj tento rok nechýbali tradičné disciplíny – pílenie dreva,  skákanie na švihadle alebo, a to hlavne dievčatá, sa snažili točiť kruhom okolo pása alebo bokov. Deti triafali loptičkami do otvorených úst nakresleného usmiateho šaša, do pripravených terčov hádzali šípky.  Pred Kultúrnym a metodickým centrom OS SR si mohli deti i dospelí vyskúšať svoje sily v preťahovaní lanom. Hokejbalové bránky s brankárom z papiera boli pripravené pre záujemcov, ktorí si svoju šikovnosť chceli vyskúšať pri streľbe hokejbalovými hokejkami. Koše na streetball lákali tiež mnoho detí. Na viacerých miestach si deti mohli vyskúšať skákanie cez gumu.


           Pre dospelých boli k dispozícii zdarma fitnesscentrá Gabrhel a Jarábek, pre deti a dospelých aerobik. Na mestskej krytej plavárni  bol vstup zdarma. Tu bolo zriadené nové stanovište, kde skúsení potápači vedení Pavlom Rapanom, ktorý bol len pred pár dňami vyznamenaný za záchranu vo Váhu sa topiacich chlapcov, zaúčali deti, mládež ale aj dospelých do tajov bazénového potápania s prístrojom.


            Horolezecký klub JAMES  Trenčín znovu pripravil pre záujemcov lezenie zaisťované horným lanom pod dohľadom skúsených horolezcov na umelej stene v cvičnom areáli. K dispozícii boli pripravené rôzne lezecké cesty – od menej ťažkých až po veľmi náročné.


            Na Farskej ulici po farských schodoch skúšali deti aj dospelí svoju kondíciu chôdzou alebo behom. Kultúrne stredisko JUH, Centrum voľného času i ZŠ Novomeského ul. i na Východnej ulici vypĺňali čas deťom materských škôl i školákom I. a II. stupňa. Viacúčelové ihrisko na Ul. 1. mája poskytlo útočište veľkému hokejbalovému turnaju chlapcov. Na Trenčianskej univerzite športovali takisto nielen študenti ale ja ich pedagógovia, pripravili si tam „Športový deň rektora“.


AŠK DUKLA Trenčín organizovala v rámci CHALLENGE DAY –  DŇA  VÝZVY 2006 akciu „Za zdravý národ“. Cieľom bolo umožniť širokej verejnosti aktívne sa zúčastniť cielenej pohybovej aktivity, diagnosticko-poradenskej činnosti, konzultácií a praktických meraní v oblasti aktívneho zdravia a športu.


Tento rok sa znovu zapojilo do organizácie aj Regrutačné stredisko v Trenčíne, kde si záujemcovia mohli otestovať fyzickú kondíciu.

           

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!