Centrum voľného času Trenčín ponúka široký výber aktivít

12. 8. 2020

Prihlášky do záujmových útvarov na školský rok 2020/2021 prijíma Centrum voľného času (CVČ) na Východnej ulici 9 v Trenčíne od 24. augusta 2020.

Z pestrej palety aktivít na nový školský rok si môžu vybrať deti i dospelí.

Jazykové krúžky: Angličtina pre deti (9 – 15 r.), Angličtina pre dospelých a seniorov

Technické krúžky: Letecký modelár (10 – 18 r.), Rádioelektronika (10 – 18 r.), Vláčikový modelár (7 – 15 r.)

Umelecké krúžky: Divadlo ZA OPONOU (ZŠ), Fotografický krúžok (ZŠ, SŠ, dospelí), Hra na klavír (ZŠ), Keramika (MŠ, ZŠ, dospelí), Kreatívna dielnička pre deti od 3 r. a rodičov, Sylvyart – tvorenie zo všetkého (ZŠ, SŠ), Tvorivý ateliér (7 – 15 r.)

Tanečné krúžky: Baletky (6 – 11 r.), DĽS Rozmarínček (6 – 10 r.), Džamal Junior – orientálne tance (7 – 17 r.), Fresitas -latino (7 – 12 r.), Fresas – latino a new style (9 – 15 r., SŠ), Little Queens (6 – 9 r.), Mažoretky POM POM (8 – 12 r.), Moderný tanec – čerešničky (7 – 12 r.), Queens disco (9 – 15 r.), Queens hip hop (9 – 15 r.), Tanečná prípravka včielky (3 – 4 r.), Tanečná prípravka žabky (5 – 6 r.)

Športové krúžky: Aikido (5 – 7 r., 8 – 9 r., 10 – 14 r., starší žiaci), Florbal (6 – 18 r.), Futbal (5 – 15 r.), Gymnastika (4 r., 5 – 7 r., 6 – 9 r., 7 – 10 r., 9 – 11 r., 11 r. a viac), Joga (SŠ, dospelí), Karate (5 – 18 r.), Kondičné cvičenie dospelí, Mini hádzaná od 6 r., Nordwallking (od 12 r., dospelí), Plávanie (ZŠ I. st., ZŠ II.st.), Stolný tenis (10 – 15 r.), Strelecký krúžok (11 – 18 r.), Športová príprava (MŠ, ZŠ), Volejbal (10 – 12 r.)

Dopoludňajšie krúžky: Pacičky – dopoludňajší program pre maminy s deťmi do 3 rokov, Tvorivý ateliér, tanečná a pohybová príprava bez bariér

Ostatné krúžky: Eko aktivisti (7 – 15 r.), Šach (7 – 15 r.)

Viac informácií o krúžkoch, poplatkoch a prihlášky nájdete na stránke cvctn.edupage.org.

Prihlášky prijímajú od 24. 8. do 11. 9. 2020 (7.30 – 15.30). Od augusta 2020 môžete využiť na stránke CVČ už aj elektronickú prihlášku. 

Ak v Centre voľného času do 20. septembra 2020 odovzdáte vzdelávací poukaz, budete oslobodení od poplatku za krúžky. 

Tel. kontakt: 0911 886 007, 0902 911 174, 032/ 743 3502

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!