Centrum voľného času pripravilo na prázdniny denný tábor

12. 2. 2018

Prihlášku je možné poslať ešte do štvrtka 15. februára 2018.


Centrum voľného času v Trenčíne na Východnej ulici 9 ponúka v čase nadchádzajúcich jarných prázdnin od 19. do 23. februára JARNÝ DENNÝ TÁBOR.


Týždenný program:  • Pondelok – Malí umelci – komentovaná prehliadka výstavy a tvorivé dielne v Galérii M. A. Bazovského, spoločenské a pohybové hry

  • Utorok – Hviezdy očami detí – návšteva astronomickej pozorovateľne prof. A. Cvacha v Trenčíne, výroba masiek na karneval, spoločenské a pohybové hry

  • Streda – Krúžkovica a karneval – široká paleta rôznych krúžkových činností v CVČ spojená s karnevalom

  • Štvrtok – Dobrodružstvá s Knihomoľom – zážitkové čítanie vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne, spoločenské a pohybové hry

  • Piatok – Bojovníci z arény – návšteva Laser arény v Trenčíne, vyhodnotenie celého týždňa spojené s odovzdávaním odmien

Uzávierka prihlášok je vo štvrtok 15. 2. 2018.


Poplatok 50 € zahŕňa obed, olovrant, cestovné, poistné, pedagogický dozor, materiálne zabezpečenie, ceny a pitný režim.


Prihlášky posielajte na cvctn@cvctn.sk.


Kontakt: 0911 886 007, 032/ 74 33 502.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!