Centrálny zápis detí do materských škôl sa začne 11. februára

8. 2. 2013

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2013/2014 si rodičia môžu vyzdvihnúť v materských školách alebo stiahnuť z internetu.


Vyplnenú a lekárom potvrdenú žiadosť prinesú na centrálny zápis, ktorý sa uskutoční v budove Školských zariadení mesta Trenčín na Kubranskej ulici číslo 20 v areáli Materskej školy. Okrem žiadosti s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa by si nemali doma rodičia zabudnúť občiansky preukaz.


Zápis sa bude konať za prítomnosti riaditeliek materských škôl. Prednostne sa podľa vyhlášky ministerstva školstva prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou alebo dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ďalšou podmienkou určenou zriaďovateľom je prednostné prijatie detí s trvalým pobytom v Trenčíne.


Ostatné podmienky sú v kompetencii riaditeliek materských škôl. Tie rozhodnú o prijatí dieťaťa do 15. júna 2013. Jednotlivé materské školy majú stanovený presný termín zápisu. Ako prvé začínajú 11. februára MŠ Opatovská, Kubranská a MŠ Niva. Všetky termíny nájdu rodičia v tabuľke pod banerom „Zápisy detí do materských škôl“.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!