Časť Brnianskej ulice už má cyklotrasu

14. 11. 2023

Na celej Brnianskej ulici pribudne cyklotrasa postupne, v dvoch etapách. Výstavba I.etapy, od križovatky so Zlatovskou po križovatku s Bratislavskou ulicou, je už ukončená, vrátane nového povrchu cesty, priechodu pre chodcov a úpravy chodníkov. Šlo o mestskú investíciu v hodnote vyše 426 tisíc eur, spolufinancovanú Európskou úniou.

Nová cyklistická komunikácia v dĺžke 523 metrov pozostáva z obojsmerného segregovaného cyklopruhu so špeciálnou protišmykovou úpravou s farebným zvýraznením. Vodiaca čiara oddeľujúca cyklopruh od jazdných pruhov je z bieleho tvrdeného plastu. Cyklotrasa je plne bezbariérová, súčasťou tejto mestskej investičnej akcie je aj nová časť chodníka s novým priechodom pre chodcov a cyklistov v priestore Kožušnícka – Brnianska a tiež kompletné dopravné značenie s bezpečnostným prvkom – bagetkami na vodiacej čiare, ktoré vytvárajú vibračný efekt. Obnovili sme tu aj verejné osvetlenie.

Zhotoviteľom prác bola spoločnosť COLAS Slovakia, ktorá vzišla z verejného obstarávania.

Brnianska ulica tvorí podľa generelu cyklistickej dopravy mesta Trenčín dopravné prepojenie na Vážsku magistrálu a pokračovaním na cezhraničnú cyklotrasu Trenčín – Nemšová – Česká republika sprístupňuje hospodárske uzly na území mesta s viac ako 300 pracovnými miestami. Cyklotrasa na Brnianskej ulici bude teda kľúčová na prepojenie cyklotrás na uliciach Zlatovská a Ľudovíta Stárka s Vážskou magistrálou ako nosným cyklistickým nadregionálnym prepojením vedúcim cez Trenčín.

Na realizáciu nášho projektu „Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa“ schválilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program nenávratný finančný príspevok 335 267,01 eur.

Vybudovaním I. etapy cyklotrasy na Brnianskej ulici sme prispeli k bezpečnému prepojenie s priemyselnou zónou, hospodárskym uzlom v mestskej časti Západ a ponad Váh aj s centrom mesta a mestskými časťami Sever a Juh. Veríme, že aj táto investícia prispeje k redukcii objemu automobilovej dopravy a zároveň zvýšeniu počtu používateľov nemotorovej dopravy. Aktuálne sa dokončuje projektová dokumentácia pre II. etapu cyklotrasy na Brnianskej ulici.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!