Čas radosti – výstava betlehemov

27. 11. 2008

Vo fondoch múzeí sa nachádza množstvo dokladov k vianočným tradíciám a nechýbajú medzi nimi ani betlehemy, či už starodávne alebo tie, ktoré zhotovili súčasníci. Aj Městské muzeum v Lanškruone spravuje zaujímavú zbierku betlehemov, ktorú predstaví na výstave ČAS RADOSTI v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi.  


K vianočným zvykom, ktoré v sebe zahŕňajú prvky pohanských obradov a obyčajov spojených so solárnym cyklom, teda s oslavou rodiaceho sa slnka, ale aj mnoho prvkov antickej mytológie a samozrejme aj danosti kresťanskej vierouky, prináleží aj stavanie betlehemov. Pôvod takéhoto zobrazovania udalosti z kresťanského náboženstva treba hľadať v rannom stredoveku, kedy sv. František z Asissi postavil na Vianoce v roku 1223 pri lesnej jaskyni v Umbrii maličké jasličky a pri nich slúžil omšu. Zvyk stavať takýto betlehem sa šíril aj v ďalších krajinách a pôvodné postavy celej udalosti (dieťa v jasliach medzi dvoma zvieratkami, klaňajúci sa pastieri, postavy troch kráľov, Panna Mária a sv. Jozef) boli vsadení do celej scény neskôr. V počiatkoch statické postavy boli dopĺňané živými hercami vo vianočných hrách. Až v 16. storočí sa tento zvyk rozšíril aj v chrámoch, na čom sa výrazne podieľali príslušníci rádov, najmä františkáni a jezuiti. K zľudoveniu zvyku v slovenskom prostredí prispeli jozefínske reformy v 80. rokoch 18. storočia, kedy bolo stavanie betlehemov v kostoloch vyhlásené za nedôstojné a tak sa zvyk postupne preniesol do dedinských domácností.


Výstava síce pozostáva iba zo siedmich základných exponátov, ale je mimoriadne rozsiahla. Veď jeden z vystavených exponátov obsahuje vyše tisíc figúrok, druhý takmer sto, tretí niečo cez štyri desiatky, štvrtý tvoria dve rozmerné figúry a tie ostatné sú ucelené komplexy z dreva, kukuričného šúpolia, perníka a keramiky. Lanškrounské betlehemy okrem figúrok zo základného výjavu stvárňujúceho narodenie Ježiška sú doplnené množstvom postáv z každodenného života ľudskej pospolitosti. Taký je aj drevený betlehem z dielne súčasného rezbára Bedřicha Šilara. Medzi postavami jeho betlehemu nechýbajú ani konkrétne historické postavy, ktoré prispeli k dobrému menu mesta Lanškroun a betlehem dopĺňa celková silueta mesta.


Celú výstavu dopĺňajú tradičné obradové predmety z regiónu Lanškrounska, figúrky zo sušeného ovocia, ktoré zhotovila Soňa Uhlířová.


Termín konania: 27.11.2008 – 12.1.2009


Miesto konania: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi


Vstupné: Mládež                     12 Sk / 0,39 €


                 Dospelí                    17 Sk / 0,56 € 


Kontakt: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9


                Tel:  046/542 30 54 , E-mail: hnm@hnm.tsk.sk


                Web: www.hnm.tsk.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!