Budú zisťovať využívanie informačných a komunikačných technológií

15. 4. 2019

Od stredy 17. apríla do 31. mája 2019 sa na Slovensku uskutoční štatistické zisťovanie, do ktorého bolo vybraných viac ako 160 obcí, medzi nimi aj mesto Trenčín.

Opytovatelia navštívia takmer 4 600 slovenských domácností. Cieľom je zistiť úroveň ich vybavenosti informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Výsledky zisťovania budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní.

Ako Mesto Trenčín informovala generálna riaditeľka sekcie zberu a spracovania dát Štatistického úradu (ŠÚ) SR Zlata Jakubovie, pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výhradne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie na www.statistics.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!