Budú zisťovať údaje pre štatistiku rodinných účtov

29. 1. 2018

Od 1. februára do 30. apríla 2018 sa vo viac ako 150 slovenských mestách a obciach, medzi nimi je aj Trenčín, uskutoční štatistické zisťovanie. Jeho účelom je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.


Podľa informácií Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) bude do zisťovania zaradených viac ako 2 090 domácností. Výsledky využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému ŠÚ SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na účely posudzovania úprav životného minima.


Pracovník poverený funkciou opytovateľa je povinný preukázať sa pri návšteve domácnosti osobitným poverením. Oslovené domácnosti sú povinné podľa zákona o štátnej štatistike poskytnúť požadované údaje. Poskytnuté informácie a názory budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Za ochranu údajov zodpovedá ŠÚ SR. Podrobnejšie na www.susr.sk alebo na 032/746 02 92.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!