Bezproblémový prístup do všetkých učební

21. 2. 2006

          Základná škola, Ul. P. Bezruča v Trenčíne integrovala prvého žiaka s telesným postihnutím – vozíčkara v roku 1995. Odvtedy v rámci projektu Škola podporujúca zdravie sa vedenie školy snažilo vytvárať vhodné podmienky pre vzdelávanie aj zdravotne postihnutých žiakov. Umožňuje im tak viesť plnohodnotný život čo najmenej odlišný od života zdravých detí.


         Ako prvý bol vybudovaný bezbariérový vstup do školy. Následne zabezpečili školského špeciálneho pedagóga, ktorý školil učiteľov a vychovávateľky v práci so zdravotne postihnutými žiakmi. Pedagógovia tak majú už dlhoročnú prax.


          V ďalšom období boli v škole vybudované bezbariérové sociálne zariadenia a kvôli individuálnemu prístupu aj špeciálna učebňa pre žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami. Už druhý školský rok pomáha telesne postihnutým žiakom vo vzdelávaní aj osobný asistent. Škola spolupracuje tiež s Asociáciou zväzov zdravotne postihnutých (AZZP), ktorá má sídlo oproti škole. Telesne postihnutí žiaci majú možnosť namiesto hodín telesnej výchovy využívať rehabilitačné cvičenia v tomto zariadení. V rámci nového projektu Odstráňme bariéry, na ktorý škola získala grant, navštevujú školu aj zdravotne postihnutí občania – členovia AZZP a vzdelávajú sa v práci s počítačom a internetom.


          Bezbariérový výťah na ZŠ Ul. P. Bezruča v Trenčíne umožní handicapovaným deťom bezproblémový prístup do všetkých učební školy od suterénu až po najvyššie podlažie, učiteľom zase možnosť prepravy pomôcok na vyučovanie. Rovnakú možnosť má aj zdravotne postihnutá verejnosť, ktorej v rámci projektov škola pomáha začleniť sa na trhu práce. Výťah priamo nadväzuje na bezbariérový vstup do budovy.


          Bezbariérový výťah je stavebne riešený samostatnou výťahovou šachtou medzi pavilónmi A a B so zateplením. Priechodná kabína má sklopné sedadlo a automatické otváranie dverí. Pri poruche je možnosť privolať pomoc zvonením z kabíny alebo zabudovaným telefónom na oznámenie poruchy. Signalizácia vo výťahu je optická i zvuková. Optická predstavuje číslovanie podlažia, na ktorom sa výťah nachádza a šípkou udaný smer jazdy. Zvuková predstavuje hlasovú informáciu o chode výťahu pri jeho zastavení na jednotlivých podlažiach. Všetky ovládacie prvky sú v súlade s požiadavkami pre ovládanie výťahu imobilnými ľuďmi. Náklady na výstavbu predstavovali čiastku 4 mil. korún, boli financované z rozpočtu Mesta Trenčín. + Bezbariérový výťah dnes uviedli do prevádzky primátor Mesta Trenčín Branislav Celler a riaditeľka ZŠ, Ul. P. Bezruča Jarmila Mahríková. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!