AUDIO: Nedovolím, aby Trenčín rozdelil Čínsky múr, odkázal Rybníček

5. 5. 2011

Na Mestskom úrade v Trenčíne sa vo štvrtok 5. mája stretli zástupcovia pracovnej skupiny mesta, ktorá sa zaoberá modernizáciou železničnej trate, a poslancov s predstaviteľmi Železníc Slovenskej republiky a projektantom modernizácie trate v meste spoločnosťou Reming Consult.


Primátor Richard Rybníček po nástupe do svojej funkcie otvoril otázku modernizácie železnice v meste, z čoho vyvstali nové problémy. Vytvoril pracovnú skupinu, ktorá spísala požiadavky, na ktorých trvá v rámci modernizácie. Ide najmä o doriešenie územia medzi koncom plánovaného nového železničného mosta a železničnou stanicou na mieste súčasnej letnej plavárne, kde má vzniknúť val s protihlukovými stenami, dlhými vyše 200 metrov. Mesto na mieste požaduje estakádu, aby steny nepreťali Trenčín a spolu s pozmenenou chynorianskou traťou a nedoriešenými prejazdmi znemožnili prístup Trenčanov k Váhu.


Zástupcovia železníc potvrdili, že budú akceptovať žiadosti mesta z minulého roka. Ide najmä o úpravu viacerých ciest a mosta na Ostrov, čo sú investície v hodnote šesť miliónov eur. K požiadavkám pracovnej skupiny mesta sa vyjadrili skepticky s tým, že sa mali riešiť pred niekoľkými rokmi a nie teraz, keď už je projekt dokončený a Európska únia ich nepreplatí. „Akýkoľvek nový náklad je neoprávnenou požiadavkou,“ povedal námestník generálneho riaditeľa ŽSR Jozef Lamprecht.


Rybníček po stretnutí povedal, že za súčasný navrhnutý stav je zodpovedné aj bývalé vedenie mesta a väčšiny vtedajších poslancov. „Nie sme proti modernizácii, ale nedovolím, aby sa realizovalo súčasné riešenie, ktorého výsledkom by bol novodobý Čínsky múr. Nie je to len problém mesta, ale v tejto chvíli už aj štátu, preto pôjdem za predsedníčkou vlády a ministrami financií a dopravy a budem ich žiadať, aby potrebné investície zaradili do štátneho rozpočtu na budúci rok,“ povedal primátor, ktorý sa chce opierať hlavne o prísľub ministra dopravy Jána Figeľa, že sa bude v problémovom mieste zasadzovať za estakádu.


„Z hľadiska záujmov mesta, kvality života v meste, jeho výzoru a urbanistického riešenia považujem súčasné riešenia za obrovský problém. Z hľadiska využitia územia a prístupu k nábrežiu je navrhované riešenie obrovská katastrofa. Mesto na takýto model doplatí a ja sa nezmierim s konštatovaním, že sa teraz už nič nedá robiť v rámci zmien schváleného variantu,“ dodal.   


Pracovná Skupina


Pracovnú skupinu mesta okrem primátora Rybníčka tvoria zástupcovia mesta z jednotlivých útvarov mestského úradu a verejnosť tvorená architektmi, stavebnými inžiniermi, projektantmi a občianskymi aktivistami. Predmetom činnosti skupiny je analýza stavu procesu Modernizácia železničnej trate v Trenčíne a preskúmanie projektovej dokumentácie. Skupina konštatovala niekoľko pripomienok, ktoré sú predmetom rokovania so zástupcami ŽSR a Reming Consult a.s. Bratislava.


Pripomienky, ktoré sa už prerokovali na štvrtkovom stretnutí:  • priestor medzi novým železničným mostom a napojením chynorianskej trate na hlavnú trať požadujeme riešiť ako estakádu, pri preferovaní svetlej výšky na úkor rozponov, s prihliadnutím na dizajn

  • na chynorianskej trati požadujeme vytvorenie úrovňového prejazdu pre automobily na starý železničný most

  • na chynorianskej trati požadujeme vytvorenie podchodu pre peších, cyklistov a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v mieste súčasného chodníka medzi reštauráciou Koliba a starým železničným mostom

  • na chynorianskej trati požadujeme vytvorenie podjazdu pre automobily s chodníkmi pre peších, cyklistov a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v mieste cca na 51,0 km – pred napojením chynorianskej trate na hlavnú trať

 


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!