Areál bývalého letného kina opeknel

7. 10. 2009

Priestranstvo za trenčianskym mestským úradom pod schodmi vedúcimi na Brezinu  bolo dlhodobo zarastené náletovými drevinami a posiate odpadkami. V uplynulých dňoch však areál bývalého letného kina podstúpil skrášľovaciu procedúru. Medzi prvými zmizli náletové dreviny.


„V rámci  výrubu sa vykonal potrebný orez  suchých, poškodených a nefunkčných konárov na ponechaných drevinách. Orezaním spodných vetiev stromov  vo vstupnej časti areálu sa priestor presvetlil a sprehľadnil.  Na celej ploche boli vyzbierané  odpadky  a kamene, aby bolo možné lokalitu pokosiť. V rámci tejto akcie sme z plochy odviezli tri veľkoobjemové kontajnery plné odpadu,“ informoval Stanislav Mičko, vedúci Útvaru interných služieb MsÚ v Trenčíne.


Úpravu plôch sa podarilo uskutočniť v spolupráci  s firmou Marius Pedersen, ktorá zabezpečila veľkokapacitné kontajnery. Ruku k dielu priložili aj zamestnanci údržby MsÚ spolu s aktivačnými pracovníkmi. Firma Siemens opravila nefunkčné svietidlá verejného osvetlenia, takže vo večerných a nočných hodinách je priestor  niekdajšieho letného kina bezpečnejší.


V budúcnosti sa chce Mesto Trenčín v spolupráci s firmou Marius Pedersen pustiť do obnovy mobiliáru – najmä lavičiek a odpadkových košov, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Okrem toho bude treba urobiť niekoľko nenáročných terénnych úprav a vysadiť nový trávnik, aby tu mohlo vzniknúť nerušené a estetické miesto na oddych a odpočinok obyvateľov mesta i jeho návštevníkov.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!