Architekti v Trenčíne

19. 9. 2007

          Zasadnutie dobrovoľného združenia architektov, Spolku architektov Slovenska (SAS), ktoré sa po dohode s vedením miest sporadicky uskutočňujú aj mimo Bratislavy, sa minulý týždeň konalo na pôde Centra rozvoja mesta v Trenčíne. Viedol ho prezident SAS-u a hlavný architekt Mesta Bratislava Štefan ŠLACHTA.


          Významní odborníci v oblasti architektúry na Slovensku, ako sú Ján Bahna či Martin Drahovský a ďalší odborníci z Košíc, Nitry či Žiliny si o.i. vypočuli správu o posledných aktivitách spolku, hodnotenie výstavnej činnosti a návrhy na udeľovanie cien v oblasti architektúry a urbanizmu.


          Trenčín sa stal miestom zasadnutia z viacerých dôvodov – za všetky spomenieme súťaž na rekonštrukciu Mierového námestia, absenciu prepojenia mesta na SAS a možnosť nadviazania vzájomnej spolupráce. Diskutovalo sa aj o architektonickom živote a realizácii rôznych výstav pod záštitou SAS priamo v Trenčíne. Vedúca Útvaru architektúry a stratégie Adriana Mlynčeková ( na snímke) informovala hostí o činnosti útvaru, jeho úlohách a poslaní i odborných problémoch, s ktorými sa mesto každodenne stretáva.


          Na rokovaní bol prítomný aj primátor mesta Branislav Celler, ktorý s prezidentom SAS diskutoval o možnostiach odbornej spolupráce či znovuobnovenia asanovanej vily Dr. Sázela, ktorej autorom bol jeden z najvýznamnejších architektov baťovského obdobia  arch. Gahura. „Spolupráca so SAS môže byť pre mesto Trenčín a jeho odborné útvary významným prínosom pri konfrontácii názorov o architektúre a urbanizme či prezentácii rôznych trendov v tejto oblasti,“ povedal po skončení rokovania B. Celler.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!