Ani po sto rokoch nezabúdame

10. 6. 2018

Vzbura 71. pešieho Trenčianskeho pluku na sklonku prvej svetovej vojny v Kragujevci bola najväčšou a najtragickejšou vzburou v rakúsko-uhorskej armáde. Táto revolta bola potlačená, 44 slovenských vojakov bez milosti popravili. Túto udalosť a jej hrdinov sme si v Trenčíne pripomenuli 7. júna.

Mesto Trenčín v spolupráci s Veliteľstvom pozemných síl OS SR, Trenčianskym samosprávnym krajom, Klubom histórie protifašistického odboja, Klubom generálov a Klubom vojenských veteránov Trenčín pripravili spomienkové stretnutie pri pamätníku, ktorý stojí už 60 rokov za múrmi trenčianskych kasární. Na jeho pylóne je bronzová tabuľa s menami popravených účastníkov vzbury a nápisom „Na večnú pamäť hrdinským príslušníkom 71. pešieho pluku sídliaceho v týchto kasárňach, ktorí sa v dňoch 1. – 2. júna 1918 v Kragujevci – Juhoslávii vzbúrili proti vojne a proti rakúsko-uhorskej monarchii“.

spomienka na vzburu v Kragujevaci

Na spomienke sa zúčastnil aj primátor Trenčína Richard Rybníček: „Som rád, že sa nezabúda na statočných vojakov, ktorí položili svoje životy za ľudskú dôstojnosť, svoj národ.  Vzbúrili sa aj voči tomu, ako sa k nim správali, nedostávali poriadne najesť, ponižovali ich… Rozhodli sa, že sa vzbúria, snažili sa, ale nemali šancu. Nechali nám ale odkaz, že si treba vážiť samého seba, ľudskú dôstojnosť, svoj národ, svoju slobodu, svoje mesto. Je to vždy veľmi dôležité, lebo od jednotlivca začína vždy tá najväčšia sila dobra, ale aj zla. Boli to vojaci, ktorí boli priamo spojení s naším mestom. Tu bolo sídlo ich pluku. Vzdajme im úctu a nikdy na nich nezabudnime. Česť ich pamiatke,“ uviedol.

spomienka na vzburu pred 100 rokmi

Hrdinstvo slovenských vojakov, ktorí sa vzbúrili proti nezmyselnosti a nespravodlivosti vojny Rakúsko – uhorskej monarchie voči Srbskému kráľovstvu, vyzdvihol aj prvý radca Veľvyslanectva Srbskej republiky Dragan Stojovic: „Hrdinstvo týchto vojakov je nezmazateľne zapísané v boji za slobodu, nezávislosť a lepší život slovenského národa. Srbský národ, jeho politickí prestavitelia a obyvatelia Kragujevacu si od konca prvej svetovej vojny až do dnešných dní pripomínajú tieto udalosti. Dôkazom je aj pamätník v Kragujevaci, ktorí už roky tlmočí ich odkaz. Jeden náš známy historik povedal – Srbský národ považuje vzburu Slovákov za svoj vlastný boj za slobodu. Ich obete vníma ako svoje vlastné obete a pristupuje k nim s dôstojnou úctou ako k bojovníkom, ktorí položili svoje životy za mier a slobodu nielen ich národa, ale aj nášho srbského národa. Buď večná sláva slovenským hrdinom.“

Vo štvrtok 7. júna sa v popoludňajších hodinách v priestoroch Posádkového klubu uskutočnili k téme Kragujevskej zmluvy i prednášky Jána Dibalu, Petra Pavlíka a Milana Šišmiša. Po nich bol premietnutý film „Štyridsať štyri“ režiséra Paľa Bielika, ktorý sa inšpiroval práve už spomínanou vzburou slovenských vojakov. Nakrútený bol v roku 1957, teda pred 61 rokmi a hlavnú postavu si zahral Juraj Sarvaš – dnes jediný žijúci protagonista filmu.

Juraj Sarvaš vo filme

 

Juraj Sarvaš dnes

Juraj Sarvaš si osobne pred premietaním filmu zaspomínal na jeho premiéru v Trenčíne v roku 1957, na nakrúcanie filmových scén i na stretnutie s manželkou vojaka, ktorého vo filme stvárnil. Podľa jeho slov sa cez týchto 44 bojovníkov Slovensko a Trenčín zapísali do európskych dejín. Film získal osobitné čestné uznanie a cenu Medzinárodnej federácie filmových kritikov FIPRESCI na 11. Medzinárodnom filmovom festivale Karlove Vary 1958.

Spomienka aj v Kragujevaci

V piatok 8. júna, v deň, kedy pred 100 rokmi popravili 44 slovenských vzbúrencov – hrdinov, sa primátor Trenčína Richard Rybníček zúčastnil spomienkového podujatia priamo v Kragujevaci pri tamojšom pamätníku. Následne si uctil aj obete 2. svetovej vojny. Pamätník v tvare zlomených krídiel pripomína masaker, počas ktorého zahynulo vyše tritisíc obyvateľov, vrátane študentov a učiteľov miestneho gymnázia. Trenčiansky primátor na záver svojej návštevy podpísal  Memorandum o obnove vzťahov Trenčína a Kragujevaca.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!