Améby dočasne zatvorili krytú plaváreň

5. 4. 2007

         Pri pravidelných odberoch, vykonávaných Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne, bol vo vzorkách odobratej vody v krytej plavárni na Mládežníckej ul. v Trenčíne potvrdený výskyt améb. Trenčania sa však nemusia obávať, druh nájdených améb nespôsobuje zápaly mozgových blán. Podľa vyjadrenia pracovníkov uvedeného úradu nemali hlásené žiadne iné ochorenie v spojitosti s výskytom améb.


          V deň potvrdenia výskytu, t.j. 13.3.2007 bola krytá plaváreň uzatvorená.


          V súčasnosti zamestnanci plavárne dezinfikujú bazény, vyrovnávacie nádrže, filtre a ostatné súčastí bazénov, menia filtračný kremičitý piesok vo filtroch oboch bazénov.


Účinnosť vykonávaných opatrení sa overuje odoberaním a vyhodnocovaním vzoriek vody a sterov z jednotlivých častí bazénov.


          Krytá plaváreň obnoví prevádzku až po vydaní kladného rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne. To nastane po ukončení analýz na základe negatívnych laboratórnych výsledkov.


          Verejnosť budeme včas informovať o jej otvorení. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!