DOTAZNÍK – Ako vnímate energetiku v Trenčíne?

14. 9. 2021

Na území nášho mesta sa realizuje verejný prieskum formou dotazníka. Týka sa energetiky v Trenčíne. Účasťou v prieskume podporujete mesto Trenčín a jeho aktivity v oblasti znižovania energetickej náročnosti, skleníkových emisií a aktivity reagujúce na nové klimatické zmeny.

Prieskum sa koná v rámci európskeho projektu MAKING-CITY. Od decembra 2018 sa 35 partnerských organizácií z celej Európy počas 60 mesiacov zaoberá pokročilými postupmi a metodikami, s cieľom zadefinovať v územní takzvanú mestskú oblasť pozitívnej energie.

Vyplnenie DOTAZNÍKA vám zaberie asi 15 minút. Každý účastník prieskumu, ktorý vyplní kontaktné informácie, bude zaradený do žrebovania o 5 ALZA.sk poukážok (každá v hodnote 50 €). Dotazníky je možné zasielať do 19. 9. 2021. Týmto dňom sa prieskum ukončí a do konca septembra sa uskutoční žrebovanie a kontaktovanie výhercov odmien.

Ďakujeme za spoluprácu!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!