Ako sa darilo školským časopisom a ich tvorcom?

10. 7. 2020

Do 25. ročníka súťaže v tvorbe školských časopisov sa prihlásilo 11 základných škôl okresu Trenčín, 7 trenčianskych a 4 mimotrenčianske. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu boli pozmenené kritériá súťaže – hodnotilo sa 1 číslo časopisu namiesto pôvodne stanovených dvoch čísel. Podmienku súťaže – vydať školský časopis s rozsahom najmenej 10 strán a dodržať predpísanú obsahovú stránku časopisov, splnili všetky redakčné rady.

Organizátorom súťaže je mesto Trenčín. Odborná porota pod vedením Pavla Seriša, profesionálneho žurnalistu a kronikára mesta, vyhodnotila a ocenila celoročnú prácu redakčných tímov tesne pred koncom školského roka (26.6.2020) v sobášnej sieni Mestského úradu v Trenčíne.

Zlaté pásmo získali časopisy Nonstop (ZŠ, Kubranská), (Zá)školáčik (ZŠ, Bezručova), Domino 4 (ZŠ, Veľkomoravská), Jedenástka (ZŠ, Ul. L. Novomeského) a Úsmev (Spojená škola internátna Vladimíra Predmerského. Do strieborného pásma porota zaradila časopisy Úlet (ZŠ, Východná), Školák (ZŠ s MŠ Soblahov), Žirafa (ZŠ, Dlhé Hony) a Omšenáčik (ZŠ, Omšenie). Bronzové pásmo získali časopisy Škola očami detí (ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce) a Veverička (ZŠ, Neporadza).

Blahoželáme!

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!